Hopp til hovedinnholdet

Rogaland satser på frivillighetspolitikk

Publisert:
Oppdatert:
Bilde Eva Irirs Karmy9 kopi

Etter fylkeskommunen fordelte midler til kommunene i 2016, ligger det an til at Rogaland får hele ni foregangskommuner på frivillighetspolitikk.

Rogaland fylkeskommune tok , høsten 2016, initiativ til å stimulere til utvikling av en helthetlig og tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk. Kommunene fikk støtte til å lære sin frivillighet å kjenne, skape møteplasser og samhandling. Utvikling av lokal frivillighetspolitikk kan gi Rogaland ca 50.000 nye frivillige, og skape mye synergi mellom kommune, næringsliv og frivillighet.

- Videreutviklingen av det gode samarbeidet med frivilligheten er viktig. Denne ordningen er et ledd i Rogaland fylkeskommunes folkehelsearbeid, sier regionalplansjef Christine Haver i Rogaland fylkeskommune.

Hele ni kommuner søkte og fikk midler. På årets erfaringsseminar i Sandnes kommune, ble Frivillighet Norge positivt overrasket over hvor langt kommunene i Rogaland har kommet på kort tid.

-Kommunene demonstrerte en god forståelse og ikke minst iver for å få i gang frivillighetspolitikken. Dette er et arbeid som skaper raske resultater, sier Lise Corwin, politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge. Hun trekker fram Karmøy kommune, som har gått meget systematisk til verks og er snart klar for å behandle frivillighetspolitikken i kommunestyret.

(Bilde; Eva Iris Eyjolfsdottir, Frivillighetskoordinator i Karmøy Kommune deler sine erfaringer.)

Kommunene i Rogaland kan også i år søke midler til å utvikle et bedre samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og næringslivet. Rogaland fylkeskommune lyste ut folkehelsemidler i oktober. Søknadsfristen er satt til 1. november i år. Målet med midlene er å understøtte kommunene med å øke samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner, men også med næringslivet. En klarhet i hvem kontaktperson i kommun ene er og en tydelig frivillighetsplan/strategi vil være nyttig for alle parter, sier Elisabeth Wallace Haaland, folkehelserådgiver i Rogaland Fylkeskommune.

For potensialet er enormt. I følge en undersøkelse utført av TNS Gallup har over 64 % av den norske befolkningen vært frivillige i løpet av det siste året. Men blant de som ikke har vært frivillig det siste året, sier så mange som 87% av de ikke har blitt forsøkt rekruttert en eneste gang.

Alle norske kommuner har en næringslivspolitikk, men kun 13% av kommunene har utviklet en frivillighetspolitikk. Over 90 % av Danske kommuner har en frivillighetspolitikk. Derfor er det helt avgjørende at andre fylkeskommuner ser til Rogaland, slik at Norske kommuner kan også høste synergieffekter fra samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillighet, sier Corwin.

¨For mer informasjon kontakt Lise Corwin på mobil 47675621 eller lise@frivillighetnorge.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring