Hopp til hovedinnholdet

Samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner under koronavirus-situasjonen

Publisert:
Oppdatert:
Frivillig svarer på telefoner på Koronalinjen.
Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening har etablert frivillighetens Koronalinje for å kunne avlaste Helsedirektoratets koronatelefon. Anne Marit Sundbye (bildet) fra Sarpsborg er en av mange frivillige som svarer på telefoner. Sammen vil de bistå myndighetene og bidra til å videreformidle myndighetenes råd og anbefalinger til de som har spørsmål. Frivillige svarer på telefonen hver dag, mellom kl. 9-15. Foto: Terje Sundbye.

Frivillighet Norge opplever et voldsomt engasjement blant våre medlemmer og blant folk flest knyttet til den nasjonale dugnaden for å forebygge smitte av Koronaviruset. Helsedirektoratet anbefaler at kommunene bør ha avtale for å motta bistand fra frivillige organisasjoner. KS og Frivillighet Norge har utarbeidet 8 praktiske tips til kommunen om hvordan de kan samarbeide med frivillige organisasjoner.

I forbindelse med smittevernsituasjonen har Frivillighet Norge sammen med KS utarbeidet 8 praktiske tips til kommuner om samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. Tipsene supplerer de nasjonale retningslinjene som Helsedirektoratet har utviklet i dialog med Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening.

- Å begrense smitten er jobb nummer en, og her har Helsedirektoratet kommet med gode retningslinjer. Samtidig er det viktig å gi kommunene får gode tips om hvordan de kan samarbeide med de frivillige organisasjonene lokalt på en god måte. Ved å samarbeide blir det lettere å få øye på hvordan man kan utløse hverandres ressurser, samtidig som smittevernet ivaretas, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

- De frivillige organisasjonene har ofte et stort nettverk, kan raskt mobilisere medlemmer og endre sine tiltak hvis det oppstår nye behov lokalt. I tillegg har mange organisasjoner erfaring med å inngå samarbeidsrelasjoner med andre foreninger for å nå ut til folk som trenger støtte og hjelp i vanskelige situasjoner, sier Slotterøy Johnsen.

Vi heldige som har en stor frivillig sektor i Norge som er i stand til å bidra massivt når det plutselig oppstår en nasjonal krisesituasjon. Siden det i dette tilfellet handler om å forebygge smittespredning er det særdeles viktig man unngår situasjoner der det frivillige engasjementet øker faren for eget eller andres liv og helse. Her spiller organisasjonene en nøkkelrolle.

- Det er rørende å se det store engasjementet blant folk flest for å hjelpe, men samtidig er det helt avgjørende å begrense smitten. Ved å samarbeide med frivillige organisasjoner kan tiltak skje på en trygg og effektiv måte, både for den som gir og de som mottar hjelp. Nettopp derfor fokuserer tipsene på samarbeid med den organiserte frivilligheten, sier Slotterøy Johnsen.

En hovedhensikt med de nasjonale retningslinjene er å «Etablere et system for bistand til landets kommuner fra frivillige organisasjoner under den pågående koronasmitten og sikre at frivillige ikke bryter smittebarrierer ved karantene/isolering og ikke foretar helsefaglige vurderinger i sin bistand/oppfølging.»

- For å styrke kvaliteten på tipsene har Frivillighet Norge hatt dialog med et utvalg av våre medlemmer. Vi mener de i så måte både er tilpasset de frivillige organisasjonenes behov og godt forankret i retningslinjene, sier Slotterøy Johnsen.

Les Frivillighet Norges informasjon om koronaviruset til våre medlemsorganisasjoner her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring