Hopp til hovedinnholdet

Samarbeid om bærekraft i håpbransjen

Publisert:
Oppdatert:
Taler ved siden av bildet hvor det står "Hvor bor håpet?"
Ane Høyem fra Gaia Vesterålen. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Sivilsamfunnet spiller en avgjørende rolle i bærekraftsarbeidet, mente innlederne på Frivillighet Norges bærekraftskonferanse. Men agendaen utfordres av krigen i Ukraina, og vi kan bli flinkere til å synliggjøre rollen vår.

– Et mangfoldig og sterkt sivilsamfunn er viktig for varig, bærekraftig utvikling. Derfor er et sterkt sivilsamfunn er et utviklingsmål i seg selv, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i sin hilsningstale til konferansen.

– Alt henger sammen med alt. En skal ikke velge seg ett bærekraftsmål, men må se hele sammenhengen. Da blir det også mange dilemmaer en må forholde seg til. Delmålene kan ikke nås uten skikkelig innsats lokalt, sa daglig leder Kathrine Sund-Henriksen fra Forum for utvikling og miljø.

Kvinne, halvprofil
Redaktør Gitte Skotby-Young Ballenstedt i Altinget Civilsamfund (Danmark) holdt konferansens hovedinnlegg. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Sosial bærekraft handler om mennesker

– Også i Danmark fins det en rekke organisasjoner som jobber med temaer som kan knyttes til sosiale bærekraftsmål, som fattigdom, helse, utdannelse, likestilling, bærekraftige lokalsamfunn og fred og rettferdighet. Likevel ser få av disse seg selv gjennom et bærekraftsmålfilter, sa redaktør Gitte Skotby-Young Ballenstedt i Altinget Civilsamfund (Danmark).

Akkurat som Norden ikke kan bli likestilt og fritt for diskriminasjon og vold uten sivilsamfunnets innsats, så kan Norden heller aldri bli sosialt bærekraftig uten sivilsamfunnet, mente Ballenstedt.

– Hvis en snakker om sosial bærekraft, er ikke ressursene rent vann, ren luft eller naturareal. Det er mennesker. Sivilsamfundet ser, møter og løfter disse menneskene på en måte som det offentlige ikke er i stand til, sa Ballenstedt, og var også opptatt av hvordan sivilsamfunnet har skapt sosial forandring og fortsetter å gjøre det framover.

Kvinne, halvprofil
Daglig leder Kathrine Sund-Henriksen fra Forum for utvikling og miljø

Lokalt håp for globale mål

Prosjektleder Ane Høyem fortalte om Gaia Vesterålen, et prosjekt som samler aktører på tvers av alle sektorer og aldersgrupper til felles arbeid for å bygge et bærekraftig lokalsamfunn på øygruppa Vesterålen i Lofoten. Blant annet jobbes det fram en miljøkontrakt, der alt fra åtteåringer til tidligere oljeministre diskuterer FNs bærekraftsmål og kommer fram til lokale miljømål.

– Museer er i håpbransjen. Gaia Vesterålen skal gi barn og unge håp om at bærekraftsmålene kan løses, sa Høyem.

Også Noregs Ungdomslag og Framtiden i våre hender var opptatt av lokalt bærekraftsarbeid, enten det er ivaretakelse av immateriell kulturarv eller å jobbe for mindre matsvinn. Etisk handel Norge presenterte verktøy for rapportering om bærekraftig handel.

Publikum i sal foran mann som snakker på skjerm
Andriy Andrusevych deltok på video fra Lviv, Ukraina. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Krigen rammer bærekraft

Flere av innleggene var inne på konsekvensene av krigen i Ukraina og den økende økonomiske krisen har for bærekraftsarbeidet.

– Bærekraftsagendaen er under angrep fra organiserte motkrefter, fattigdom som følge av Ukraina-krigen, seneffekter av pandemien og sultkatastrofer. Likestillingen går tilbake, understrekte generalsekretær Kari Helene Partapuoli i Plan Norge.

Seniorrådgiver Andriy Andrusevych fra den grønne tenketanken Society and Enviroment i Lviv, Ukraina, fortalte om hvordan krigen har hindret viktige reformer i Ukraina, og etterlyste involvering av sivilsamfunnet i gjenoppbyggingsarbeidet i landet.

– Vi må sikre at verktøyene i rekontruksjonsprosessen, særlig de grepene som tas nå, virkelig er grønne eller i det minste ikke hindrer framtidig grønne utviklingsmuligheter, sa Andrusevych.

– Mange steder er det å være frivillig/organisert noe av det farligste du kan gjøre. Vi er opptatt av å vise solidaritet med disse, sa Kathrine Sund-Henriksen fra Forum for utvikling og miljø.

Gruppe med fem sittende mennesker
Fra venstre: Jan Erik Grundtjernlien (NAV), Elin Herikstad (Frelsesarmeen), Jørgen Foss (Norges Handikapforbund), Sindre Andresen (Tøyen sportsklubb), Trine Skei Grande (konferansier). Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Plass til raringer

Frivilligheten gir plass til mange, også oss raringer. Som igjen vil bidra i samfunnet. Det er demokratibygging, sa direktør for bærekraft i Footprint, Trine Skei Grande. Hun var dagens konferansier og ledet en samtale om frivilligheten og NAV sitt arbeid for å løse sosiale utfordringer.

– Jeg takker det lokale korpset som ga meg noen muligheter som gjør at jeg i dag kan være lokalpolitiker og jobbe i Norges Handikapforbund og Norsk Musikkorps Forbund, fulgte Jørgen Foss opp og var opptatt av lokale politikeres ansvar for å legge til rette for frivillighet.

–Vi skal ikke sende folk til de frivillige i stedet for å gi dem det de har krav på fra oss. Men vi har en opplysningsplikt om de tilbudene som fins der ute, sa avdelingsdirektør i NAV, Jan Erik Grundtjernlien.

– NAV er invitert inn og er tilgjengelig for de som står i matkøene våre. Vi har en ny brobyggerfunksjon, og mange trenger å gjenoppta kontakten med NAV, sa assisterende sosialsjef Elin Herikstad i Frelsesarmeen.

– Det er vanskelig å begynne med ny idrett om en er 15-16 år. Vi trenger lavterskeltilbud til ungdommer, sa Sindre Andresen, leder for Tøyen sportsklubb.

Mann, halvprofil
Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Videre samarbeid i håpbransjen

– Vi kan ikke fortsette å operere i egne siloer. Da må vi bli enda flinkere på å samarbeid med hverandre og med det offentlige. Bærekraftsmålene kan være viktige verktøy for å få til dette, sa Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

– Vi jobber alle med å lage et bedre samfunn gjennom deltakelse og engasjement i våre organisasjoner. Vi er også, som Gaia Vesterålen sa, i håp-bransjen, avsluttet Slotterøy Johnsen.

Se opptaket fra konferansen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring