Hopp til hovedinnholdet

Sammen får vi flere med i frivillige organisasjoner!

Publisert:
Oppdatert:
Bildet av Stian Slotterøy Johnsen, Marcella Bustos og Sven Mollekleiv på konferansen hos Vålerenga.
Stian Slotterøy Johnsen, Marcella Bustos og Sven Mollekleiv på konferansen hos Vålerenga samfunn 9 november i Frivillighetens år 2022. Foto: Frivillighet Norge

I forbindelse med Frivillighetens år avholdt Vålerenga Samfunn i samarbeid med Oslo Idrettskrets, Frivillighet Norge, NFF Oslo og Oslo kommune (OXLO) 9. november en frivillighetskonferanse. Der var temaet inkludering av grupper som vanligvis faller utenfor. Målet var å komme sammen for å finne løsninger på problemene som holder folk utenfor deltagelse i fritidsaktiviteter.

«Frivilligheten er en motstandskraft og ved å være med bygger man et godt lokalsamfunn.»

Sven Mollekleiv på Frivillighetskonferansen
Styreleder Vålerenga Samfunn.

Vi må jobbe med barrierene for deltagelse!

I sitt åpningsinnlegg på frivillighetskonferansen la barne- og familieminister Kjersti Toppe vekt på løftet om at alle barn har rett til å delta i en tilpasset fritidsaktivitet, men hindres av ulike barrierer.

– Vi må samarbeide for å bygge ned barrierer for deltakelse og benytte muligheten til å søke om å dekke kontingenten i Fritidskassen. Barn trenger trygge og gode voksne og frivillige innsats er en god bærebjelke i samfunnet vårt. Fritidserklæringen blir nå fulgt opp og det legges planer for videre tiltak, slik at alle barn skal få oppfylt sin rett til lek og fritid. Nå må vi jobbe ekstra for å få med de sårbare barna som står utenfor. Frivillige organisasjoner bidrar med kompetanse og læring og har fellesskap som gir en god oppvekst, understreket Toppe.

Vi må nå nye grupper!

En av utfordringene i frivilligheten er at det er de som allerede deltar som blir spurt om å bidra mer, mens nye grupper ikke nås med tilbud. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge presenterte funn fra årets Frivillighetsbarometer, som tar for seg deltagelse som frivillig. Undersøkelsen viser at forespørslene om å bli frivillig ikke når nye grupper.

– Det er viktig at vi lærer av hverandre for å få flere med på laget. Av de som blir spurt, er det kun 10 % som ikke har gjort frivillig arbeid siste året. Vi må begynne å spørre de nye som vi ikke kjenner fra før. Mer mangfold vil også bety endring for organisasjonene og det kan gjøre vondt. Men hvis vi ikke utvikler, endrer og inkluderer, så kan vi risikerer at lokallag forsvinner på sikt, sier Slotterøy Johnsen.

Se en kort videosnutt fra konferansen nederst i artikkelen.

Folk flest ønsker å bidra, hvis de hadde blitt spurt!

Frivilligbarometeret viser at 51% av de som ikke gjør frivillig arbeid i dag, kunne tenke seg å gjøre frivillig arbeid for en sak de er opptatt av. For å nå ut til disse, må alle ta ansvar.

– Vi må peke på oss selv som klubber og lag og se hva vi selv kan gjøre for at flere kan bli med, sa Marcela Bustos fra Oslo idrettskrets.

Folk søker til frivilligheten for å gjøre noe nyttig og bidra i saker som har samfunnsverdi. Det å jobbe for noe man brenner for, og samtidig få det sosiale nettverket, er motivasjonsfaktorer som trekkes frem og som er stabile over tid.

Noen vil være med som deltaker, som frivillig eller komme i gang med sin første jobb. Jobbsjansen og lignende arbeidstreningsprogram er ikke frivillig innsats, men gode og viktig virkemidler for å inkludere og utvikle ungdom som vil engasjere seg. Dette er tiltak som gir mestring, læring og som skaper aktivitet og tilhørighet til lokale lag og klubber.

Aktivitetsguider er også betalte stillinger som veileder enkeltpersoner inn i aktiviteter og fellesskap. Det å se hver enkelt og ha mulighet til å følge opp over tid er en viktig nøkkel for inkludering.

  • Visste du at... 51% av dem som ikke gjør frivillig arbeid i dag, kunne tenke å gjøre frivillig arbeid for en sak de er opptatt av.

For de som ønsker å være med å bidra som frivillig, så kan et søk på Frivillig.no vise frem muligheter og behov i idrettslag der de bor.

Viser resultater av Idrettssøk i Frivillig.no
Idretsssøk i Frivillig.no https://frivillig.no/?pt=Idrett

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring