Hopp til hovedinnholdet

Sammenliknende studie: Globalisering endrer frivillig sektor i både Norge og Skottland

Publisert:
Oppdatert:

Både skotsk og norsk frivillighet er i endring som følge av globalisering. Det er imidlertid en rekke forskjeller mellom sivilsamfunnene i de to landene, viser en ny rapport utarbeidet av Frivillighet Norges hospitant.

Høsten 2012 hadde Frivillighet Norge gleden av å ha masterstudent Sarfo Baffour fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som hospitant. Baffour utarbeidet i denne perioden en sammenliknende studie av skotsk og norsk frivillighet, hvor Frivillighet Norge og vår skotske søsterorganisasjon Scottish Council of Voluntary Organisations var i særlig fokus.

I rapporten sammenlikner Baffour historien til de to paraplyorganisasjonene, deres oppbygging og inntektsgrunnlag, før han drøfter hvilken rolle de spiller for frivillig sektor i de to landene.

Les hele rapporten "A comparative study of umbrella organizations for the voluntary sector i Norway and Scotland".

Felles for de to landenes frivillige sektorer er blant annet at de opplever å få økt innflytelse i samfunnet for øvrig. Både skotsk og norsk sivilsamfunn står dessuten overfor globale impulser som endrer på hvilke aktiviteter organisasjonene driver, hvilke former de organiserer seg i, og hvordan de skaffer inntekter til sitt arbeid.

Rapporten slår fast at norsk frivillighet de siste åtti år har blitt stadig mer dominert av kultur- og fritidsfeltet, og mindre av helse og velferd, i og med velferdsstatens framvekst og en økende levestandard. I Skottland kan man se en annen utvikling: Ettersom nyliberalismen har fått fotfeste og statlige velferdstjenester har minket, har frivillige organisasjoners helse- og velferdsleveranser økt. Dette har ifølge rapporten avledet mer kontraktsbasert frivillighet og en sektor med stor andel lønnede.

Rapporten skisserer flere forskjeller og likheter mellom de to landenes frivillige sektorer, og konkluderer at sektorenes egenart er et produkt av samspillet med det enkelte lands sosiopolitiske og økonomiske system og tradisjon.

Les også: Kronikk: Har vi den nordiske frivillighetsmodellen om ti år?

Les også: Norges frivillige skaper verdier for mer enn 100 milliarder hvert år

Les mer om angloamerikansk og nordisk frivillighet her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring