Hopp til hovedinnholdet

Skal måle kommunenes arbeid med frivillighet

Publisert:
Oppdatert:
Illustrasjon av ulike bygg.
Vi trenger alle et sted å være! (Illustrasjon: Frivillighet Norge)

Hvordan jobber kommune-Norge med å sikre gode lokaler til frivilligheten? Det skal en ny undersøkelse finne svar på.

En av de store utfordringene

Frivillige aktiviteter oppfattes som verdifulle i de fleste lokalsamfunn, og består av alt fra idrett til beredskap. Men til tross for at de fleste er enige om at frivilligheten er en viktig ressurs, og avgjørende for å skape gode lokalsamfunn, trekkes mangel på egnede lokaler frem som en av de store utfordringene organisasjonene møter i hverdagen.

Hvordan dette oppleves varierer fra organisasjon til organisasjon, og mellom kommunene. Det er nemlig opp til kommunene å legge til rette for frivilligheten slik de mener det er best. Det gjelder ikke minst hvordan de sørger for at frivilligheten har tilgang til lokaler og arenaer.

Må ha mer kunnskap

Nå skal Frivillighet Norge kartlegge hvordan kommunene jobber med dette spørsmålet. En undersøkelse med rundt 30 spørsmål er sendt ut til alle landets kommuner via postmottak. Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge håper at svarene vil gi informasjon som også kommunene kan bruke i sitt arbeid på området.

– Vi har eksempler på kommuner som har egne forskrifter om at frivillige organisasjoner har krav på egnede lokaler til sin virksomhet. Vi har også eksempler på kommuner som gir økonomisk støtte til organisasjoner som eier egne bygg. Men vi har også eksempler på det motsatte. Nå ønsker vi en mer systematisk oversikt over ulike ordninger, slik at vi får et kunnskapsgrunnlag vi og kommunene kan bruke til å utvikle dette viktige samfunnsområdet videre, sier Slotterøy Johnsen.

– Vi er en frivillighetskommune

Frivillighetslederen håper så mange kommuner som mulig bruker de 10-20 minuttene det tar å besvare undersøkelsen som har tre hovedtemaer.

– Vi ønsker å vite mer om hvilken oversikt kommunene har over lokaler som kan benyttes av frivillige, både egne lokaler og andres. Vi ønsker også å vite mer om hvilke ordninger kommunene har for å tilby lokaler til frivilligheten, og om de har støtteordninger for organisasjoner som eier sine egne bygg.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø ser frem til å se resultatene av undersøkelsen. Han mener at frivilligheten er helt avgjørende for å skape gode liv for innbyggerne, og er opptatt av at aktivitetene skal ha gode kår.

– Vi er en frivillighetskommune, med et stort mangfold av aktiviteter. Vi prøver å legge til rette så godt vi kan, og har ordninger for både utlån og utleie av lokaler. Kommunen har blant annet et eget bookingsystem som vi har fått gode tilbakemeldinger på. Vi har imidlertid sikkert noe å lære, og det skal bli interessant å se resultatene av undersøkelsen Frivillighet Norge nå drar i gang. Vi skal i alle fall bidra med våre svar, sier Wilhelmsen.

Frivilligheten binder oss sammen

Også ordføreren i Fredrikstad ser frem til å få mer kunnskap om hva andre kommuner gjør for å skaffe egnede lokaler til sine frivillige organisasjoner.

– Frivilligheten handler om de viktige verdiene som binder oss sammen som samfunn, om å få lov til å være noe for andre, og at man opplever at noen bryr seg. Skal vi løse fremtidens utfordringer må vi spille på lag med frivilligheten på en helt annen måte enn i dag. I en tid der vi må prioritere enda strammere, prioriterer Fredrikstad opp støtten til frivilligheten for å sikre aktivitetene gode rammebetingelser. Vi gleder oss til å se resultatene av denne viktige undersøkelsen, og skal selvsagt bidra med å svare på hvordan vi jobber, sier ordfører Siri Martinsen i Fredrikstad.

Svarfristen for undersøkelsen er satt til 31. januar.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring