Hopp til hovedinnholdet

Slik bidrar de frivillige organisasjonene under koronakrisen

Publisert:
Oppdatert:
To menn i vogn som deler ut mat
Mobil matutdeling fra Frelsesarmeen. Foto: Kristianne Marøy/Frelsesarmeen

Over hele Norge bidrar nå frivillige organisasjoner i stort omfang med alt fra hjelpetelefoner for utsatte grupper, datahjelp for eldre, oppfølging av voldsutsatte barn, medisinsk tilbud til HIV-smittede, digitale aktiviteter. Våre eksempler viser hvor vesentlig frivilligheten er for samfunnets beredskap og evne til å takle krisestiuasjoner.

De frivillige organisasjonene har unik kompetanse og nettverk på sine felt og har allerede mange aktiviteter som kan skaleres opp og tilpasses til folk i karantene. Det er avgjørende for vårt samfunns evne til å håndtere den krisen som koronaviruset setter Norge i. Under har vi samlet noen få av mange eksempler på hva de frivillige organisasjonene nå bidrar med rundt om i landet for å bidra til krisehåndteringen.

Har utarbeidet hjelpevettreglene

Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening har bistått Helsedirektoratet i utforming av Hjelpevettreglene, som gir råd om hvordan privatpersoner kan bidra i krisen. Se disse her.

Driver Frivillighetens koronalinje 23 12 00 80

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske kvinners sanitetsforening og LHL har opprettet hjelpetelefonen Frivillighetens koronalinje for å bistå myndighetene i arbeidet med å svare på spørsmål om korona. Tilbudet drives i samarbeid Helsedirektoratet, og er åpent 9-15 alle dager. Også andre organisasjoner utvider sine hjelpetelefoner, for eksempel Mental helse og Kirkens SOS.

Flere bilder av folk som bemanner Frivillighetens Koronalinje
LHL, Norske Kvinners Sanitetsforening og Nasjonalforeningen for Folkehelsen driver Frivillighetens Koronalinje

Endrer tiltak for personer med rusavhengighet, utenlandske tilreisende og økonomisk vanskeligstilte

Organisasjonene styrker innsatsen for personer med rusproblemer, økonomisk vanskeligstilte og utenlandske tilreisende da mange av de ordinære hjelpetiltakene for utsatte grupper nå stenger ned. Organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen styrker innsatsen for disse, blant annet med mobil matutdeling, oppsøkende virksomhet og egen innsatsgruppe som løser akutte problemer i rusmiljøet.

Seniornett hjelper isolerte eldre med data

Flere seniorer er nå isolerte i hjemmene sine og er avhengig av ulike IT-tjenester for å ha kontakt med barn og barnebarn, bestille mat og medisiner og få utført andre tjenester. Derfor har Seniornett hjelpetelefonen Datahjelpen, som seniorer kan ringe til for å få hjelp til alle datautfordringer, som å bruke Messenger til videosamtaler.

Hjelper barn som er utsatt for vold i nære relasjoner, mobbing og ensomhet

Når skolene er stengt, har noen barn og unge det ekstra vanskelig fordi de er redde, ensomme eller ikke har det bra hjemme. Mange er utsatt for digital mobbing, og mange har utrygge eller ustabile familiesituasjoner. Røde Kors har hjelpetelefonen og chattekanalen Kors på halsen. Blå Kors har chattekanalen SnakkOmPsyken.no. Barn av rusmisbrukere har chattetjenesten BARsnakk.

Sørger for at HIV-positive fortsatt får medisin

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS prioriterer koronasmittede og er stengt for oppfølging av personer som lever med HIV. Samtidig er det vesentlig at disse får riktig dose medisin hver dag for ikke å bli smitteførende og/eller alvorlig syke. HIVNorge fikk derfor etablert en løsning sammen med Apotek1 i Storgata, hvor personer kan komme med tidligere pilleboks som bevis på at de trenger medisiner. HIVNorge, med sine 5 ansatte, bistår nå rundt 2000 personer som lever med hiv og driver også veiledning på mobil, messenger og epost. Flere pasientorganisasjoner bistår sine brukergrupper på tilsvarende måter, eksempelvis Kreftforeningen og Diabetesforbundet.

Mange mennesker samlet i et hjerte rundt plakaten "Et inkluderende Vennesla"
Organisasjonene i Vennesla samarbeider om tilbud til barn med særlige behov. Foto: Frivilligsentralen Vennesla

34 organisasjoner i Vennesla samarbeider om eget tilbud til barn med særlige behov

Frivilligsentralen i Vennesla har tatt initiativ til leksehjelp, turer og uteaktiviteter for barn og unge med særlige behov. Med seg har de sine 34 medlemsorganisasjoner som står bak frivilligsentralen, eksempelvis Røde Kors, Norges Idrettsforbund, ulike menigheter, Mulighetens hus, Mental helse, Muslimsk forening og A-larm. Kommunen har satt i gang en kartlegging av hvilke behov barn og unge i kommunen har. Frivilligsentralen har også etablert en Ressursgruppe blant medlemsorganisasjonene som jobber tett opp mot Beredskapsteamet i kommunen

Røde Kors og Norsk Folkehjelp trapper opp innsatsen over hele landet

Røde Kors og Norsk Folkehjelp støtter myndighetene i krisehåndteringen og bidrar blant annet med prøvetaking, adgangskontroll på sykehus og i offentlige bygg, ambulansetjeneste og informasjon til passasjerer på norske flyplasser og i havner. Flere av organisasjonenes aktiviteter tilbys digitalt, som digital leksehjelp, digital språktrening og digital besøksvenn.

Passer barn av kritisk personell

Norske Kvinners Sanitetsforening i Oslo har en samarbeidsavtale med Oslo kommune om beredskap. Med stengte skoler og barnehager er det behov hos kommunens kritiske personell å få avlastning til barnepass. Det kan være foreldre som jobber i ambulansetjenesten, på sykehus, sykehjem eller har andre viktige samfunnsoppgaver i denne tiden. Organisasjonen gjennomfører nå en kartlegging om ressurser og hjelp til barnepass.

Speiderne bidrar med beredskap og digital aktivitet

Norges speiderforbund oppfordrer de lokale speidergruppene i hele landet til å opprette kontakt med kommunen og bidra med organisert hjelp fra sine medlemmer der det er behov, samt organisering og ledelse av frivillige. Flere kommuner er allerede i gang med dette samarbeidet mens de kartlegger ressurser. Veldig mange speidergrupper har dessuten jobbet med å opprettholde aktivitet og motivasjon for barn og unge, med digitale speidermøter, hjemmeoppgaver og oppfølging.

Frelsesarmeen arrangerer digitale gudstjenester

Mange savner kirkefellesskap nå som kirkene er stengt. Frelsesarmeen arrangerer digitale gudstjenester og samler folk til bønn digitalt.

To personer rer opp flatsenger i hallen
Oslo Røde Kors har åpnet overnattingstilbud for bostedsløse på Uranienborg skole. Foto: Oslo Røde Kors

Åpnet Uranienborg skole for hjemløse

Mange bostedsløse er i risikogruppen, men mangler bostedstilbud. Det er også utfordrende å finne steder som er store nok til å ivareta smittevernhensyn. Men da Uranienborg skole stengte, kunne Røde Kors ta i bruk deres nye flerbrukshall til formålet. Nå kan 21 bostedsløse få plass i hallen uten at det bryter smittevernreglene.

Norsk Friluftsliv fremmer friluftsliv

På oppfordring fra Helsedirektoratet og Miljødirektoratet, har Norsk Friluftsliv fått sine medlemsorganisasjoner til å samle kommunikasjonsressurser og bidra til å spre informasjon og inspirasjon om gode friluftslivsaktiviteter som kan utføres selv i denne tiden. Organisasjonen ser det som sitt samfunnsansvar å formidle råd og tips til befolkningen om hvordan vi kan være aktive ute, samtidig som vi ivaretar smittevernhensyn.

Formidler informasjon på flere språk

Mange organisasjoner driver informasjonsarbeid om koronasituasjonen på ulike språk for å nå innvandrerbefolkningen. For eksempel LIN – Likestilling, inkludering og nettverk og Caritas Norge.

Fontenehusene digitaliserer

Fontenehusene tilbyr mennesker med psykiske utfordringer en sosial arena og et arbeidsfellesskap hvor medlemmene har likestilt innflytelse. De viktigste møteplassene er nå på ulike digitale plattformer. Det dreier seg blant annet om Facebook, Snapchat, Teams, Skype, WebEx og andre videokonferanseløsninger. Flere fontenehus har etablert et virtuelt åpent hus, der medlemmene kan logge seg på og av når de ønsker det.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring