Hopp til hovedinnholdet

Slik blir endringene i momskompensasjonsordningen

Publisert:
Oppdatert:
BH13371

Kulturdepartementet har lagt frem endringer i forskriften om momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Endringene gjelder fra 1. januar 2019.

Den største endringen er at kompensasjonsprosenten endres fra 7 prosent til 8 prosent for de første 5 millionene i søknadsgrunnlag og 6 prosent i søknadsgrunnlag over 5 millioner kroner. Endringen kommer etter at Deloitte dokumenterte en systematisk skjevhet i disfavør av de små organisasjonene.

- Det er bra at Kulturdepartementet tar grep og endrer ordningen slik at den blir mer treffsikker samtidig som enkeltheten i ordningen bevares. Denne endringen har Frivillighet Norge stilt seg bak etter grundig organisatorisk behandling. Frivillighet Norges støtte baserte seg imidlertid på at det også ble åpnet for at organisasjonsleddene i samme organisasjon ikke blir tvunget til å søke etter samme søknadsmodell, slik tilfellet er i dag, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

De aller fleste organisasjonene med flere underledd velger å søke etter forenklet modell for at lokallagene skal slippe mye byråkrati og papirarbeid. Både i ny og gammel forskrift tvinges alle organisasjonsleddene i samme organisasjon til å søke etter samme søknadsmodell.

Dette blir et problem når store organisasjonsledd med høy andel momsutgifter får en lavere prosentsats kompensert, og i praksis ikke har mulighet til å gå over til dokumentert modell av hensyn til mindre organisasjonsledd i samme organisasjon.

- Kulturdepartementet hevder at de er opptatt av forenkling og avbyråkratisering, men å tvinge organisasjonene til å søke etter samme modell er på ingen måte forenkling for frivilligheten. Her har man satt hensynet til enkelhet for Lotteri- og stiftelsestilsynet foran hensynet til en best mulig ordning for frivillig sektor, fortsetter Johnsen.

I den nye forskriften ekskluderes også «organisasjoner som er lukket» og «virksomhet som kommer en lukket krets til gode».

- Slik avgrensningene er formulert i den nye forskriften åpnes det for mye skjønnsutøvelse og vi vil følge med på hvordan de blir håndhevet fremover, avslutter Johnsen.

Endringene i forskriften påvirker ikke hvor mye midler som blir satt av til momskompensasjonsordningen. Dette vedtas av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet. Organisasjonene må derfor også etter den nye forskriften regne med at søknadsbeløpet blir avkortet.

Sentrale endringer i den nye forskriften:

  • Prosentsatsen på kompensasjonen endres fra 7 prosent til 8 prosent opptil 5 millioner i søknadsgrunnlag og 6 prosent på søknadsgrunnlaget over 5 millioner kroner.
  • Studieforbund utelukkes eksplisitt fra ordningen.
  • «Organisasjoner som er lukket» utelukkes fra ordningen.
  • «virksomheter som kommer en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat karakter» utelukkes fra ordningen.
  • Nytt punkt for paraplyorganisasjoner angående frivillig innsats: «Ved vurdering av frivillig innsats hos paraplyorganisasjoner kan det legges vekt på frivillig innsats hos medlemsorganisasjonene dersom disse tilfredsstiller kravene i denne forskriften.»
  • «økonomisk virksomhet og hvor kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte» utelukkes fra ordningen.

Les om endringene på Kulturdepartementets nettsider her.

Les Frivillighet Norges høringsinnspill her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring