Hopp til hovedinnholdet

Slik kan din organisasjon jobbe under koronapandemien

Publisert:
Oppdatert:
To mobiler med hvert sitt halve hjerte som sammen blir et helt.
Illustrasjon: Helsedirektoratet

Organisasjoner og frivillige gir et kjempeviktig bidrag til unges psykiske helse. En ny bølge med koronasmitte setter igjen nye restriksjoner på studieaktiviteter, sosialt liv og foreningsvirksomhet. Mange unge har nå sitt første møte med psykiske utforinger. Hvordan kan din organisasjon møte disse utfordringene?

17. november arrangerte vi en digital konferanse om unges psykiske helse under koronapandemien der psykolog Vilde Vollestad, forsker Petter Bae Brandtzæg og psykolog Peder Kjøs deltok sammen med representanter for Skeiv Ungdom, Norges studentidrettsforbund, Hyperion, Norges speiderforbund og Mental Helse Ungdom.

Her har vi samlet deres erfaringer, tips og råd som du kan ta med deg inn i din organisasjon.

Ta vare på ledere, tillitsvalgte og medlemmer

I en krisesituasjon er det naturlig å søke sammen. Samholdet får oss til å søke nye løsninger og gjør at vi føler oss mindre sårbare. Under koronakrisen blir denne naturlige kriseresponsen utfordret. Vi kan ikke søke sammen, fordi det er slik smitten spres. Vi må finne nye måter å søke samhold på.

Mennesket trenger tro

 • Medlemmer og tillitsvalgte må fremdeles tro på at det er bruk for dem. En av de viktigste positive effektene av frivillighet og organisasjonsarbeid er at det er bra å engasjere seg i noe utenfor seg selv og kjenne at man er til nytte.
 • Fortell at andre har nytte av og glede av det de gjør.
 • Vi trenger også troen på at det går bra, at vi kommer oss gjennom dette her sammen!

Vi må holde på håpet

 • Vis at dere holder på håpet om at det man gjør av smittevern, restriksjoner og frivillig arbeid bidrar til noe.
 • Oppretthold tillitt til ledere, myndigheter og verden. Mange trenger noen å lene seg til når de mister dette håpet.
 • Vær kritiske til konspirasjonsprat og falske rykter. Vær oppmerksomme på de som bidrar til denne typen prat, de er kanskje engstelige og trenger en oppmuntring.
 • Gi flere tydelige og forståelsesfulle tilbakemeldinger. Mange trenger å få vite at de stekker til og er bra nok.
 • Bruk elektroniske virkemidler til å holde kontakten. Fysisk distansering betyr ikke sosial distansering.

Det er godt å være glad i noen, vi trenger kjærlighet

 • Vi trenger å vite at noen bryr seg om oss og vi trenger å få vise at vi bryr oss om andre.
 • Skru opp varmen i fellesskapene vi er med i og hold fast ved møtepunkter. Få også med de som trekker seg unna.
 • Ha kortsiktige og overkommelige mål for tillitsvalgte og medlemmer. Det er enklere å føle at man mester mange små oppgaver, uten at de blir for overveldende.
 • Vær tydelig på at de oppgavene alle bidrar med er viktige i den store sammenhengen.

Ta vare på deg selv

 • Du må ta vare på deg selv for å ta vare på andre. Også ledere og tillitsvalgte må sette av tid til å ta vare på seg selv.
 • Pass på dine egne rutiner. Ta på deg ordentlige klær, tren og ta kontakt med andre selv om dere ikke kan møtes fysisk.
 • Ikke døm deg selv for hardt. Det er greit å snuble litt, du trenger ikke å strebe etter perfeksjon.
 • Husk at du allerede har bidratt mye og være forsiktig med å legge enda mer ansvar på egne skuldre.

Tiltak og aktiviteter du kan gjennomføre nå

Flere organisasjoner har allerede fått erfaring med å ivareta medlemmene under pandemien. Dette er aktiviteter og tiltak din organisasjon kan ta tak i fremover.

Digitale aktiviteter

 • Opprett chatforum på Discord eller andre plattformer.
 • Arranger videotreff. Mange unge sier at de føler et større samhold når de kan holde kontakt via video.
 • Ha en designert trivselsvakt til stede ved digitale treff som følger med på hvordan folk har det og kanskje plukker opp om noen trenger en privat samtale utenom.
 • Ha egne hjelpere som står klare til å bistå de som ikke har teknisk kompetanse til å delta på digitale aktiviteter.
 • Strømme direkte fra aktiviteter, debatter og arrangementer der ikke alle kan møte.
 • Opprett grupper på digitale spill og plattformer som Minecraft eller lignende for å holde kontakt.
 • Arranger uformelle digitale festleker, for eksempel Drawful.
 • Inviter til e-sportturneringer og onlinespill.

Alternative møteplasser

 • Arranger fysiske treff i små grupper som overholder gjeldende smittevernregler.
 • Møt hverandre utendørs på en måte som overholder gjeldende smittevernregler.
 • Øk bemanning og ressurser på telefon og chat for å svare på henvendelser.

Beredskap

 • Spør mer! Mange som opplever depresjon for første gang vet ikke hvordan de skal ta kontakt.
 • Lag en liste over beredskap og ressurser i lokalmiljøet som kan bistå hvis dere får vanskelige henvendelser.

En annerledes start på 2021

Starten på 2021 ble ikke slik som vi håpte. Når vi nå ikke kan starte aktiviteter, jobb og skole som vi trodde har kanskje flere tid og lyst til å ta en prat. Dette er en fin tid for å ta kontakt med noen du kjenner som du ikke har snakket med på en stund. Der er også en fin tid for å planlegge nye aktiviteter for hva dere kan gjøre nå når smitteverntiltakene fortsetter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring