Hopp til hovedinnholdet

Soning i utlandet vil svekke velferd og demokrati

Publisert:
Oppdatert:
Bildeav Birgitte

Frivilligheten spiller en sentral rolle i kriminalomsorgen. Derfor har Frivillighet Norge nylig svart på en høring om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv.). I høringssvaret fokuserer vi på frivillige organisasjonenes mulighet til å spille sin rolle som hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet.

Frivilligheten spiller en sentral rolle i kriminalomsorgen. Derfor har Frivillighet Norge nylig svart på en høring om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv.). I høringssvaret fokuserer vi på frivillige organisasjonenes mulighet til å spille sin rolle som hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet.

- Frivillige organisasjoner bidrar til å lette overgangen til livet etter soning og forhindre tilbakefall. Tillitsforholdet mellom organisasjonene og innsatte starter ofte under soningen. Hvordan er det mulig å bygge opp denne relasjonen hvis soningen foregår i utlandet? spør generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke.

I høringsbrevet legges det opp til at fangene skal tilbakeføres til Norge på slutten av soningen, men for å bygge opp tillitsforhold mellom frivillige og innsatte kreves det tid. Frivillighet Norge er bekymret for at dersom kontakten mellom frivillige og innsatte begrenses til slutten av soningstiden kan dette føre til at antallet tilbakefall øker.

Frivillige organisasjoner legger i dag til rette for at innsatte kan delta i teateroppsetninger, musikkopplæring, skrivekurs og lignende, og de innsatte benytter tilbudene aktivt. I høringsbrevet står det at "[s]traffegjennomføringen i annen stat skal i utgangspunktet ikke påvirke innsattes rettigheter og plikter etter annen lovgivning, men i praksis må deler av tjenestetilbudet ytes gjennom kjøp av tjenester av tilsvarende kvalitet."

- Kjøpte tjenester er ikke er en fullgod erstatning for frivillige organisasjoners tilbud. Organisasjonene er verdibaserte og involverer ofte frivillige i driften. De er viktige stemmer i kriminalpolitisk debatt. I tillegg kan den innsatte fortsette aktivitetene i samme organisasjon som han var del av fengselet når han kommer ut, sier Brekke

Organisasjonsfrihet på spill

Organisasjonsfriheten er en av individenes grunnleggende 4 friheter, som sikrer at en gruppe med felles interesser kan gå sammen og arbeide i fellesskap for sin sak. Det offentlige har en plikt til å legge til rette for at innsatte og deres pårørende kan praktisere organisasjonsfriheten slik at de gis anledning til å organisere seg for å kunne påvirke eksempelvis egne soningsforhold. Frivillighet Norge mener at soning utenfor Norge svekker innsattes og deres pårørendes mulighet til å delta i organisasjoner som fokuserer på deres rettigheter.

Les hele høringssvaret her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring