Hopp til hovedinnholdet

Kultur- og likestillingsministeren svarer på spørsmål fra SV om forenkling av statlige tilskuddsordninger

Publisert:
Oppdatert:
En notebook står oppslått på et bord, notatark ved siden av, og en hånd som skriver på tastaturet

I mars 2023 ba et samlet Storting regjeringen om at det skulle startes et arbeid for å harmonisere og forenkle statlige tilskuddsordninger. Lite har skjedd siden, og nå ber SV statsråden om å redegjøre for planene for å følge opp dette vedtaket.

Forenkling og harmonisering av statlige tilskuddsordninger

I mars 2023 gikk et samlet Storting inn for en serie vedtak som ga store gjennomslag for Frivillighet Norges krav om forenkling. Det var SV som den gang fremmet forslaget.

Man ber i vedtakene regjeringen forsterke og utvide arbeidet med Frivillighetsregisteret, blant annet slik at informasjon fra registeret danner grunnlag for samtlige søknadsordninger administrert på statlig nivå. Videre bes det om at det startes et arbeid for å harmonisere og forenkle de mange søkbare ordningene som forvaltes av departement, direktorat og statlig sektor. Det bes også om at mer samkjørte systemer for søknader og rapportering for statlige tilskuddsordninger vurderes, at det skal samkjøres søknadsfrister og tidspunkt for svar/utbetaling, og innføres raskere saksbehandling av tilskudd. Det skal også nedsettes regler for overføring av tilskudd til neste budsjettår når tildelingen kommer seint, og tilrettelegges for at tilskudd i større grad gis som flerårige tilskudd og driftstilskudd. Vedtakene slår også fast at alt dette skal gjøres i tett samarbeid med frivillig sektor.

Lite har skjedd

Dessverre har lite skjedd siden, noe som fikk SVs Kathy Lie til å stille statsråden et skriftlig spørsmål for å få klarhet i hva regjeringen har gjort, og planlegger å gjøre fremover, for å følge opp vedtakene. Fredag 8. mars svarte statsråd Lubna Jaffery på spørsmålene.
Du kan lese hele spørsmålet, samt statsrådens svar her.

Frivillighet Norge fortsetter å presse

Dessverre gir ikke statsrådens svar noen tydelige lovnader for den nærmeste tiden. Frivillighet Norge fortsetter derfor, og i tråd årsmøtet 2023s oppfordring, å følge prosessene tett og legge press på politikerne for å få opp tempoet i forenklingsarbeidet - med særlig vekt på arbeidet med å harmonisere og forenkle statlige tilskuddsordninger.

Kontaktperson

Bilde av Marte Oraug Skogtrø
Marte Oraug Skogtrø
Politisk rådgiver
90 95 44 85
marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring