Hopp til hovedinnholdet

Større rom for frivilligheten under Arendalsuka 2015

Publisert:
Oppdatert:
Widvey Birgitte

Frivillighet Norge deltok på Arendalsuka for å påvirke politisk for frivillig sektor og synliggjøre frivilligheten. Vi fikk satt frivilligheten på agendaen gjennom en rekke tiltak, deriblant politiske konferanser; påvirkningsturer med politikere, stand og uformelle møteplasser.

Frivillighet Norge deltok på Arendalsuka for å påvirke politisk for frivillig sektor og synliggjøre frivilligheten. Vi fikk satt frivilligheten på agendaen gjennom en rekke tiltak, deriblant politiske konferanser; påvirkningsturer med politikere, stand og uformelle møteplasser.

Klart budskap

Frivillighet Norges budskap under Arendalsuka var større rom for frivilligheten. Våre nye tall, sier at dersom kommunene får en bedre frivillighetspolitikk, kan vi få en halv million flere frivillige! Følgende tre punkter lobbyet vi med:

  • Vedta en kommunal frivillighetspolitikk -alle kommuner har en næringspolitikk, men kun 13% av har en frivillighetspolitikk!
  • Forenkling gir mer frivillighet -tiden som må brukes på byråkrati er tid som ikke kan brukes på frivillig aktivitet.
  • Gi frie midler -frie midler er en forutsetning for at frivilligheten skal få vokse på egne premisser.

Politiske konferanser som ble arrangert:

  1. Ildsjelene utfordret! Denne store frivillighetsdebatten gav både nasjonale og lokale politikere, deriblant kulturministeren muligheten til å svare for hva de vil gjøre for å få frivilligheten til å blomstre lokalt. Norges idrettsforbund, Norges Røde kors og Den Norske turistforening arrangerte konferansen –i samarbeid med Frivillighet Norge. Konferansen munnet ut i ti krav fra ildsjelene til politikerne.
  2. Møteplass for folkehelse –frivillighet for folkehelsen. Helseministeren, og representanter fra KS, LNU og Frivillighet Norge diskuterte hvilken effekt frivilligheten har på folkehelsen. Innlederne ble utfordret på hvordan kommunene kan få en bedre frivillighetspolitikk. Det var bre enighet om at en bedre frivillighetspolitikk vil styrke folkehelsen.

Politiske turer

Kulturministeren, Kommunal –og moderniseringsministeren, leder av kulturkomiteen og leder av kommunal –og forvaltningskomiteen og helsedirektør Bjørn Guldvog var invitert til å gå på tur med Frivillighet Norge. Budskapene over ble formidlet, og dette resulterte bla i invitasjon til møte med kommunal og forvaltningskomiteen, samt årlige møter med helsedirektøren.

Stand

Fem frivillige fra Frivillighet Norge bemannet standen og drev oppsøkende virksomhet hele uken for å fremme Frivillighet Norges budskap. I tillegg fikk åtte medlemsorganisasjoner låne stansplass gjennom hele uken for å få sjansen til å fremme eget budskap.

Valgkampsfest

Frivillighet Norge inviterte alle frivillige organisasjoner og frivillighetsentusiaster til å se på Valgkampåpningen 2015 etterfulgt av fest. Partilederdebatten ble direktesendt til en fullsatt sal, etterfulgt av mingling.

Lansering av strategi

Helseministeren lanserte en nasjonal strategi for å styrke frivilligheten på helse- og omsorgsfeltet. Strategien er utviklet av Helse –og omsorgsdepartementet i samarbeid med KS og Frivillighet Norge. Les mer og last ned strategien her.

Foto: Morten Johansen, Frivillighet Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring