Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2014: Frivillighetsforskning

Publisert:
Oppdatert:
Verdighet tankekart2 Foto Ronit Cohen GDN versjon2

Helse- og omsorgsdepartementet har satt av 1 million kroner til forskning på problemstillinger knyttet til folkehelse og frivillighet

Kunnskapsdepartementet har opprettholdt fjorårets nivå i støtten til frivillighetsforskningen. Det virtuelle senteret for frivillighetsforskning ble avsluttet i mai 2013. Kunnskapsdepartementet har lyst ut videreføring av forskningsprogrammet, som vil bli finansiert over den samme posten. Fra denne posten skal det også tas midler til videreutvikling av satelittregnskapet og til annet utredningsarbeid.

Det er her ingen reell økning i bevilgningen til forskning på frivillighet. Vi er bekymret for at en god del av midlene vil bli brukt på å utrede om Kunnskapsdepartementet når målene med sine bevilgninger til
frivilligheten, snarere enn på forskning, slik vi har sett tendenser til i foregående år.

Videre ser vi at Helse- og omsorgsdepartementet setter av 1 million kroner til forskning på problemstillinger knyttet til folkehelse og frivillighet. De har også signalisert at deres bidrag vil vare gjennom hele programperioden for forskningsprogrammet.

Frivillighet Norge mener det er gledelig at Helse og omsorgsdepartementet legger penger i forksningspotten. Det store helhetlige løftet innen frivillighetsforskning synes imidlertid å la vente på seg.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring