Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2014: Momsløftet innfris!

Publisert:
Oppdatert:
Frivillighet Norge 47 Tajik TK13

Frivillighet Norge er glade for at Kulturdepartementet har gjort momskompensasjon til budsjettvinner

Som de allerede lekket i valgkampen har den avtroppende regjeringen styrket momskompensasjonsordningen med en økning på nesten 25 % fra i fjor.

Organisasjonene vil få refundert moms med 1,2 mrd kr i 2014. Milliardpotten er den endelige utkvitteringen av løftet som daværende kulturminister Trond Giske ga frivilligheten i 2009 – og en stor seier for frivilligheten og Frivillighet Norge!

I august 2013 sendte 1067 organisasjoner inn søknad om i alt 1,465 mrd kr i momskompensasjon (i hht Lotteritilsynet). Frivillighet Norges medlemsundersøkelse om momskompensasjon er enda ikke ferdigstilt, men den oversikten vi har så langt indikerer at våre medlemmer har søkt om 1,1 mrd kr i momskompensasjon og dermed står for mye over 2/3 av de momskostnadene som søkes kompensert.

Neste steg i debatten om momskompensasjonen er å få på plass en robust ordning som ikke er avhengig av årlige budsjettvedtak, men av organisasjonenes reelle behov.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring