Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2015: Budsjettforliket styrker frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Statsbudsjett2015

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre styrker frivilligheten på flere viktige områder, men Frivillighet Norge har ikke fått fullt gjennomslag for våre innspill i komitehøringene.

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Beløpsgrensen for skattefradrag til frivillige organisasjoner heves fra 16 800 til 20 000. Frivillighet Norge ønsket i utgangspunktet en økning til 25 000 og en egen grense for bedrifter på 100 000.

-Dette er et skritt i riktig retning som vi håper blir fulgt opp med en videre opptrapping de neste årene. Skattefradragsordningen forbedrer de frivillige organisasjonenes muligheter til å sikre seg inntekter utover statsstøtte, sier assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Støtten til de frivillige organisasjonenes studieaktiviteter

Studieforbundene bevilges 40 millioner ekstra, noe som vil si at det opprinnelige kuttet reverseres i tillegg til at støtten indeksreguleres.

-De siste ukene har det foregått en voksenopplæring blant mange politikere som ikke var klar over hvor viktig studiestøtten er for alt fra opplæring i livredning til bevaring av gamle håndverksteknikker, sier Slotterøy Johnsen. Denne endringen viser at frivillighetens unisone krav har blitt lyttet til.

Ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet

I budsjettforliket er det lagt inn følgende anmodning: "Stortinget ber regjeringen utforme tiltak som bedre de ideelle tjenesteleverandørenes rammebetingelser i anbudskonkurranser".

-Det er viktig at disse tiltakene utarbeides i samarbeid med de ideelle aktørene selv, og vi er glade for at regjeringen nå har tatt initiativ til dialog med sektoren. Det haster å få på plass en innkjøpspolitikk som sikrer at ideelle aktører forblir en del av velferdstilbudet i Norge i fremtiden, sier Slotterøy Johnsen.

Lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgift

Lønnsoppgaveplikten heves fra 6 000 kroner til 8 000 kroner for frivillige organisasjoner. Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift heves fra 45 000 kroner til 50 000 kroner per ansatt og fra totalt 450 000 kroner til 500 000 kroner per organisasjon.

-Begge tiltakene forenkler hverdagen for organisasjoner som slipper å forholde seg til administrasjonen som følger med lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgift når de har små lønnsutgifter, avslutter Slotterøy Johnsen.

Når det gjelder momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner gjøres det ingen endringer i rammen i budsjettforliket.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring