Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2015: Frivilligheten setter sin lit til støttepartiene

Publisert:
Oppdatert:

Både Kristelig Folkeparti og Venstre har kommet med sine alternative statsbudsjett. De imøtegår langt på vei de fleste av frivillighetens ønsker og Frivillighet Norge håper at de prioriterer disse kravene i de pågående budsjettforhandlingene.

Skattefradrag for gaver

Både Venstre og KrF foreslår i tråd med Frivillighet Norge sitt krav å innføre en egen grense på 100 000 kroner for bedrifter. Videre foreslår Venstre å heve maksgrensen for skattefradrag for privatpersoner fra 16 800 til 25 000 kroner. KrF foreslår å heve grensen for privatpersoner 30 000. Dette er et viktig grep for å stimulere til at frivilligheten kan sikre seg andre inntekter enn statlige overføringer.

Voksenopplæringsmidlene

Både Venstre og KrF reverserer kuttet på 40 millioner til studieforbundene. Venstre øker i tillegg støtten med 7,2 millioner kroner. Reverseringen av kuttet er svært viktig fordi studiefinansieringen er et viktig rammevilkår for hele frivilligheten. Mange organisasjoner får viktig støtte til å drive opplæring i alt fra livredning og førstehjelp til hvordan man skal leve med funksjonsnedsettelser og gamle håndverksteknikker som er viktig for kulturminnevernet.

Ideelle aktører på helse- og velferdsområdet

KrF foreslår flere bevilgninger til ideelle aktører på helse- og velferdsområdet samtidig som de understreker at samarbeidsavtalen med de ideelle må følges opp på en god måte. Dette er forbilledlig fra KrF sin side, dessverre omtaler ikke Venstre ideelle aktører i sitt alternative budsjett.

Lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgift

Både Venstre og KrF foreslår å heve lønnsoppgaveplikten for frivillige organisasjoner til 8 000 kroner. KrF foreslår å heve grensen for å betale arbeidsgiveravgift til 50 000 per ansatt og 500 000 per organisasjon. Venstre foreslår å heve grensen til 60 000 per ansatt og 600 000 per organisasjon. Begge tiltakene er viktige forenklingstiltak for de organisasjonene som slipper å forholde seg til administrasjonen som følger med lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgift når de har små lønnsutgifter.

Momskompensasjon

Verken Venstre eller Kristelig Folkeparti foreslår å styrke momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner på tross av at regjeringens foreslåtte bevilgning er flere hundre millioner mindre enn de frivillige organisasjonenes reelle momsutgifter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring