Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2015: Frivilligheten setter sin lit til støttepartiene

Publisert:
Oppdatert:
Statsbudsjett2015

Både Kristelig Folkeparti og Venstre har kommet med sine alternative statsbudsjett. De imøtegår langt på vei de fleste av frivillighetens ønsker og Frivillighet Norge håper at de prioriterer disse kravene i de pågående budsjettforhandlingene.

Skattefradrag for gaver

Både Venstre og KrF foreslår i tråd med Frivillighet Norge sitt krav å innføre en egen grense på 100 000 kroner for bedrifter. Videre foreslår Venstre å heve maksgrensen for skattefradrag for privatpersoner fra 16 800 til 25 000 kroner. KrF foreslår å heve grensen for privatpersoner 30 000. Dette er et viktig grep for å stimulere til at frivilligheten kan sikre seg andre inntekter enn statlige overføringer.

Voksenopplæringsmidlene

Både Venstre og KrF reverserer kuttet på 40 millioner til studieforbundene. Venstre øker i tillegg støtten med 7,2 millioner kroner. Reverseringen av kuttet er svært viktig fordi studiefinansieringen er et viktig rammevilkår for hele frivilligheten. Mange organisasjoner får viktig støtte til å drive opplæring i alt fra livredning og førstehjelp til hvordan man skal leve med funksjonsnedsettelser og gamle håndverksteknikker som er viktig for kulturminnevernet.

Ideelle aktører på helse- og velferdsområdet

KrF foreslår flere bevilgninger til ideelle aktører på helse- og velferdsområdet samtidig som de understreker at samarbeidsavtalen med de ideelle må følges opp på en god måte. Dette er forbilledlig fra KrF sin side, dessverre omtaler ikke Venstre ideelle aktører i sitt alternative budsjett.

Lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgift

Både Venstre og KrF foreslår å heve lønnsoppgaveplikten for frivillige organisasjoner til 8 000 kroner. KrF foreslår å heve grensen for å betale arbeidsgiveravgift til 50 000 per ansatt og 500 000 per organisasjon. Venstre foreslår å heve grensen til 60 000 per ansatt og 600 000 per organisasjon. Begge tiltakene er viktige forenklingstiltak for de organisasjonene som slipper å forholde seg til administrasjonen som følger med lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgift når de har små lønnsutgifter.

Momskompensasjon

Verken Venstre eller Kristelig Folkeparti foreslår å styrke momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner på tross av at regjeringens foreslåtte bevilgning er flere hundre millioner mindre enn de frivillige organisasjonenes reelle momsutgifter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring