Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2015: Samarbeidsavtalen med ideelle

Publisert:
Oppdatert:
Statsbudsjett2015

Når skal løftet om å videreføre samarbeidsavtalen med de ideelle aktørene realiseres?

I statsbudsjettet sier regjeringen at den vil styrke og videreføre samarbeidsavtalen med de ideelle aktørene på helse- og velferdsfeltet. Dette er positivt. Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk, KS Bedrift og Virke har derfor klare forventninger om at Næringsminister Monica Mæland raskt inviterer til et dialogmøte med oss.

I henhold til samarbeidsavtalen skal det gjennomføres dialogmøter mellom samtlige avtaleparter hvert halvår. Slike møter har ikke vært holdt etter regjeringsskiftet. Dersom regjeringen mener alvor med at de ideelle skal være en del av det offentlige velferdstilbudet også i framtiden, må det reflekteres i innkjøpspolitikken. EUs nye innkjøpsdirektiv hindrer ikke regjeringen i å føre en innkjøpspolitikk som sikrer at ideelle fortsatt skal være langsiktige og innovative samarbeidspartner for det offentlige i byggingen av demokratiet og velferdssamfunnet. Direktivet har imidlertid som konsekvens at regjeringen må ta nye grep for å sikre at de ideelle ikke skvises ut, slik også Sejerstedrapporten viser.

Blant de viktige spørsmålene som må drøftes er håndteringen av de historiske pensjonskostnadene og ideell sektors rolle og bidrag i kunnskapsutvikling, innovasjon og kvalitetsutvikling av tjenestene, innføring av fritt brukervalg m.v. Samarbeidsavtalen må være plattformen for dette samarbeidet.

Les NFDs budsjett, side 42.

Samarbeidsavtalen mellom regjeringen og de ideelle aktørene på helse og velferdsfeltet ble inngått 3.10.2012. Les avtalen her.

Professor Fredrik Sejersted rapport "Rettslig vurdering av om unntaket for kjøp av helse og sosialtjenester fra ideelle aktører kan videreføres" kan leses her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring