Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2016: Ikke et budsjett for en mer uavhengig frivillighet

Publisert:
Oppdatert:
Skjermbilde2015 10 0710 57 47

Kulturminister Torhild Widvey sier i en pressemelding i dag at Regjeringens budsjett skal gi frivilligheten større rom til selv å prioritere, og at dette er en storsatsning på frivilligheten. Statsbudsjettet inneholder flere gode tiltak, men vil ikke gi en mer fri og uavhengig frivillighet.

Regjeringen støtter seg i stor grad til frivillighetens kompetanse og engasjement for å realisere sine mål. I statsbudsjettet får organisasjonene bevilgninger til bl.a. tiltak mot barnefattigdom og ensomhet, og for sikkerhet og beredskap. De fjerner imidlertid frie midler til flere formål, for eksempel miljøorganisasjoner og friluftsformål. Også viktige midler til informasjon om globale spørsmål kuttes kraftig.

Se også "Rekrutteringsløft for frivilligheten i statsbudsjettet"

- Det er gledelig å se økninger til frivilligheten, og bra at Regjeringen anerkjenner frivillighetens bidrag på mange områder. Samtidig er det leit å se at økningene er øremerket tiltak som Regjeringen har programfestet at de skal gjennomføre. Regjeringen bruker frivilligheten for å oppnå sine mål. Det bidrar ikke til å gjøre frivilligheten mer fri, sier konstituert generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Momskompensasjonsordningen: Fortsatt underfinansiert

I budsjettet for 2016 er momskompensasjonsordningen økt til 1,3 milliarder. Trekker vi fra prisveksten tilsvarer dette en økning på litt under 2,5 %. Avkortningen blir likevel trolig høyere i 2016 enn i 2015.

- Rammen for momskompensasjonsordningen forblir tilnærmet uendret. Den lille økningen på Statsbudsjettet blir spist opp av at organisasjonenes søknadsbeløp øker mer enn Regjeringens bevilgning. Momskompensasjonsordningen er bra for frivilligheten, men den er underfinansiert. Organisasjonene betaler fremdeles mer til staten i moms enn hva staten betaler tilbake i momskompensasjon, sier Johnsen.

Skattefradrag for gaver: Lar mulighet for økt privat finansiering gå fra seg

Til tross for at Regjeringen signaliserer at de ønsker å gjøre frivilligheten mindre økonomisk avhengig av staten innfører de ikke en særskilt beløpsgrense på 100 000 kroner for skattefradrag på gaver for bedrifter i sitt budsjett for 2016, slik Frivillighet Norge har foreslått. Med et slikt fradrag ville man stimulert langt flere bedrifter til å gi gaver til frivilligheten.

- Det er merkelig at Regjeringen lar mulighet for økt finansiering fra bedrifter til frivilligheten gå fra seg, når de ønsker en frivillighet som i større grad er økonomisk uavhengig staten. Regjeringen burde innføre en ny grense på 100 000 kroner slik at man skaper et insentiv for at bedrifter skal gi til organisasjonene, sier Johnsen.

Maksimalt skattefradrag for privatpersoner for gaver til frivillige organisasjoner blir stående på 20 000 kroner.

Forbedring av samhandling mellom frivilligheten og det offentlige

Regjeringen senker terskelen for registrering i Frivillighetsregisteret ved å fjerne årsavgiften for å stå i registeret. Fra 2016 vil det dermed ikke koste noe å registrere seg eller å stå i Frivillighetsregisteret.

- Dette er spesielt gode nyheter for små, lokale lag og foreninger med liten økonomi. Nå er det viktig at både stat og kommuner tar Frivillighetsregisteret i bruk i forbindelse med tilskuddsordninger og rapportering, slik at registeret bidrar til reell forenkling for frivilligheten, avslutter Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring