Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Statsbudsjettet 2022: Feil å kutte momskompensasjonen for frivillige nå

Publisert:
Oppdatert:
Demonstrasjon for full momskompensasjon utenfor Stortinget.
Full momskompensasjon har vært frivillighetens viktigste krav i mange år. Her fra demonstrasjon utenfor Stortinget. (Foto: Frivillighet Norge)

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen Solberg at det bevilges 1,75 mrd. kr til momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Dette er en nedgang på 50 millioner fra 2021. Frivillighet Norge etterlyser regelstyring av full momskompensasjon.

– Kutt i momskompensasjonen er ikke det frivilligheten trenger nå. Dette viser hvor viktig det er å regelstyre ordningen. Vi blir ikke kvitt skatt på dugnad for godt uten at organisasjonene trygt kan budsjettere med full momskompensasjon hvert år, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Forventninger til ny regjering

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil innføre full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge mener en ny regjering ikke bare må innfri på summen med penger som settes av, men også på at ordningen gir organisasjonene en etterlengtet forutsigbarhet.

– Full momskompensasjon må bety at de frivillige organisasjonene har rett til å få tilbakebetalt det de har betalt inn til staten i moms. Nå vet vi ikke hvor mye vi kan forvente å få tilbake før over ett år etter at avgiften er betalt. Det er spesielt utfordrende når vi har behov for virkelig å øke aktiviteten i hele landet, sier Slotterøy Johnsen.

Økt aktivitet i Frivillighetens år 2022

I en fersk medlemsundersøkelse oppgir 81 prosent av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner at de har hatt lavere aktivitet enn normalt på grunn av koronapandemien. Samtidig har de fleste mål om å øke aktiviteten til samme nivå som før utbruddet (43 prosent) eller høyere nivå (52 prosent) neste år. Frivillighet Norge ber Stortinget støtte frivillig sektor gjennom etablerte ordninger som Frifond organisasjon og voksenopplæringsmidler. 2022 er også Frivillighetens år, hvor vårt viktigste lagarbeid skal feires. Det mener Frivillighet Norge bør gi gode muligheter til økt aktivitet i frivilligheten.

– Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner kroner til gjennomføring av Frivillighetens år 2022. Det er bra og viktig. Vi håper at Stortinget vil gi sin tilslutning til dette. Det er mange som har opplevd å miste viktige fellesskap og sosiale møteplasser under pandemien. Nå håper vi folk vil komme tilbake til frivilligheten og bli med på feiringen av frivillighetens år, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Mer informasjon

Følg med her for flere reaksjoner fra Frivillighet Norge på statsbudsjett for 2022: https://www.frivillighetnorge.no/politikk/statsbudsjett-for-2022/

Les også

Bilde av gutt som serverer mat fra en suppestasjon med flere personer rundt.

Strømstøtte: hva er foreslått i Stortinget?

Mandag 19. september diskuterte Stortinget kraftsituasjonen og med det ulike forslag knyttet til strømstøtteordningene. Regjeringen varslet allerede fredagen fø...

Publisert
Oppdatert:

Mann ved talerstol rekker ut hendene

Revidert Nasjonalbudsjett: Bekymret for regjeringens kutt til demokrati og sivilsamfunn

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022, foreslår regjeringen kutt i midler til arbeid som skal styrke sivilsamfunnet og fremme demokrati rundt om...

Publisert
Oppdatert:

Smilende mann med briller.

Strømstøtte til frivilligheten

Regjeringspartiene er enige med SV om å gi 250 millioner kroner i strømstøtte til frivilligheten. Det er kommunene som skal være ansvarlige for å dele ut støtte...

Publisert
Oppdatert:

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring