Hopp til hovedinnholdet

Sterk frivillig innsats for flyktninger

Publisert:
Oppdatert:
BH15326 Edit liten web

Frivillighet Norge har laget en rapport om sivilsamfunnets bidrag under flyktningsituasjonen høsten 2015.

Uten innsatsen til frivillige organisasjoner ville mangelen på kapasitet i mottaksapparatet vært ennå større og mulighetene for å få til god integrering ville vært dårligere.

Rapporten viser at en stor bredde av organisasjoner engasjerte seg. Frivillige bidro med å møte umiddelbare humanitære behov, så vel som sosiale og kulturelle behov.

-Frivillige gjorde alt fra å hjelpe til helt i ankomstfasen, med mat og klær, sosiale møteplasser, språkopplæring, kvinnekafeer, aktiviteter for barn og unge, også videre. De bidro med hverdagsintegrering i praksis, forteller Slotterøy Johnsen.

Langt flere frivillige meldte seg enn forventet. Organisasjonene fikk en stor jobb med å ta imot, lære opp og koordinere innsatsen til engasjerte mennesker som ville hjelpe til, og det oppstod flere nye organisasjoner.

Nå er det viktig å lære av det som skjedde. Det er behov for bedre samarbeid både mellom organisasjoner og mellom organisasjoner og myndigheter. Frivillige organisasjoner trenger gode rammevilkår for å opprettholde tilbud og kompetanse og det offentlige må ønske et langsiktig samarbeid med frivilligheten.

Flyktningsituasjonen er ikke over. Fortsatt sitter mange mennesker i mottak. Folk som ønsker å engasjere seg kan kontakte organisasjoner i sitt nærmiljø, eller se etter hva man kan bidra med på nettsiden frivillig.no.

Les rapporten her.

Stian Slotterøy Johnsen ble intervjuet om rapporten på TV2, Nyhetskanalen 14.12. kl 08.36.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring