Hopp til hovedinnholdet

Still ditt spørsmål til det norske folk!

Publisert:
Oppdatert:
Frivbar

Har din organisasjon et spørsmål dere gjerne vil stille til Norges befolkning? Nå er det (nesten) mulig!

Gjennom Frivillighetsbarometeret kan Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner få svar på spørsmål fra 2000 respondenter blant et representativt utvalg av befolkningen for en lav kostnad.

I fjor deltok 9 organisasjoner deltok med til sammen 12 spørsmål. En av disse organisasjonene var Natur og Ungdom. Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre, sier følgende om deres erfaringer med å stille spørsmål i Frivillighetsbarometeret:

- Frivillighetsbarometeret var viktig for oss i arbeidet med å sette fokus på miljøpolitiske saker. Vi brukte det til å finne ut at et flertall i befolkningen var imot deponering av gruveavfall i norske fjorder.

Hva er Frivillighetsbarometeret?

Frivillighetsbarometeret er en årlig webpanelundersøkelse som utføres av TNS Gallup i samarbeid med Frivillighet Norge. TNS Gallup har lang erfaring med å utføre befolkningsundersøkelser, noe som sikrer den nødvendige profesjonaliteten som kreves for at resultatene skal ha troverdighet hos tredjeparter. Del 1 av Frivillighetsbarometeret handler blant annet om motivasjon og frivillig deltakelse. Del 2 knyttes til tema for neste års Topplederkonferanse.

Hvordan kan min organisasjon delta?

Del 1 og del 2 av Frivillighetsbarometeret vil bli presentert for Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner i nettverksgruppen Forskning om frivillighet og på Topplederkonferansen i januar 2016.

I del 3 kan medlemsorganisasjonene stille egne spørsmål. Disse spørsmålene, og svarene, eies av organisasjonen som stiller spørsmålet. Frivillighet Norge bistår i utformingen av spørsmål samt i fortolkningen av svaret i lys av en rekke bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, bosted og lignende.

Hva kan vi bruke resultatene til?

  • Det er flere aktuelle bruksområder:
  • Sette dagsorden i valgkampen med egne saker.
  • Empirisk belegg for egne påstander i møte med politikere. Dette gjør at man kan uttale seg med en mye større troverdighet enn om påstandene bare var basert på magefølelse.
  • Lette innsalg til medier, spesielt hvis man kommer frem til oppsiktsvekkende resultater.
  • Utvikling av egen organisasjon. Ved å kartlegge kjennskap til egen organisasjon i befolkningen og tolke svaret i lys av forskjellige aldersgrupper kan man for eksempel få et godt grunnlag for ny rekrutteringsstrategi, eller for målretting av innsamlingsaksjoner.

Hva er nytt med Frivillighetsbarometeret i 2015?

Basert på tilbakemeldinger fra organisasjonene har det har blitt gjort flere forbedringer i år:

  • Utvalgsstørrelsen er økt fra 1000 til 2000. Det betyr at man kan gjøre flere nedbrytninger og analysere resultatene i lys av flere bakgrunnsvariabler.
  • De yngste respondentene er 15 år i motsetning til i fjor hvor de yngste var 18 år.
  • Resultatene vil være klare i midten av august, fire uker før valget.

Hva koster det å stille egne spørsmål?

Prisen er 7.500 kroner inkl. mva. pr. spørsmål. Prisøkningen fra i fjor skyldes økt antall respondenter, samt at Frivillighet Norge blir momspliktig og at vi må legge moms på prisen.

Frivillige organisasjoner som ikke er medlemmer av Frivillighet Norge kan stille spørsmål for 10.000 kriner inkl. mva. pr. spørsmål.

For organisasjoner som vil identifisere om respondenten har gjort frivillig arbeid for, eller er medlem av deres organisasjon er det også mulig å stille spørsmål om det, slik at dette inngår som en del av bakgrunnsvariablene. Ta kontakt om dette skulle være aktuelt.

En presentasjon av Frivillighetsbarometeres del 1 og 2 kan lastes ned her.

Vil dere delta i Frivillighetsbarometeret eller ønsker mer informasjon?

Meld deres interesse til Morten Johansen, mortenj@frivillighetnorge.no, innen 12. mai.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring