Hopp til hovedinnholdet

Store sprik om rammene for frivillig sektor

Publisert:
Oppdatert:
Birgitte Brekke 2

Det er tverrpolitisk enighet om frivillig sektors betydning for samfunnet. Men de konkrete tiltakene som partiene foreslår i sine valgprogram er både mangelfulle og sprikende, viser Frivillighet Norges analyse av partienes frivillighetspolitikk.

De innførte momskompensasjon, men utredningspartiet AP vil ikke forske på frivillighet. SV vil ikke øke skattefradrag for gaver til organisasjonene, men ønsker stortingsmelding om frivilligheten hvert år. SP vil sikre ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet stabile vilkår, men er ikke opptatt av Frivillighetsregisteret som en kunnskapsbank for kommunene. Det er heller ikke Venstre, men de ser samarbeid med lokale myndigheter som vesentlig. FrP er dog ikke opptatt av samhandling mellom frivillig og offentlig sektor, men for en selvstendig frivillig sektor. KrF har mange gode intensjoner, men lytter ikke godt nok til hva frivilligheten selv foreslår. Høyre skiller ikke mellom ideelle og kommersielle aktører i sitt program, men vil gå inn for å avpolitisere frivilligheten.

Frivillighetens eget samarbeidsorgan er glad for at alle partiene på Stortinget har en frivillighetspolitikk.

Birgitte_breddeformat- Det er mye bra her, men partiene må bli langt flinkere til å lytte til sektorens egne forslag, sier Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge.

AP kommenterer ikke videreføring av forskningsprogrammet som er gjennomført fra 2008-2013. Dette er skuffende, særlig fra et parti som legger så stor vekt på at alt skal være kunnskapsbasert og utredet. Hvis SVs ”årlig melding til Stortinget om frivillighetens rolle, bidrag og situasjon” ikke skal bli byråkratisk synsing, må det forskes mer på frivillighet, i tillegg til at SSBs satelittregnskap og andre metoder for å måle frivillig sektors rolle må utvikles mer.

Frivillighetsregisteret som verktøy for enklere, raskere og bedre samhandling mellom offentlig og frivillig sektor, er kun omtalt i partiprogrammene til AP, SV og KrF. Selv om Høyre og FrP ønsker forenkling, har de ikke omtalt forenklingsverktøyet Frivillighetsregisteret i sine program.

- Frivillighetsregisteret må oppgraderes til den kunnskapsbanken den var ment å være. Nå har vi ventet lenge nok, sier Brekke.

Frivillighet Norge er opptatt av det må være enkelt å delta, og enkelt å bidra.

Se oppsummeringen fra frivillighetens egen spørretime 17. juni der alle partier deltok.

For å lese mer om saken se ANBs artikkel.

Eller les Frivillighet Norges rapport om de politiske partienes standpunkter i forhold til frivillig sektor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring