Hopp til hovedinnholdet

Stort engasjement rundt ny politisk plattform

Publisert:
Oppdatert:
Foto Frivillighet Norge Birgitte Heneide 258672

I 2019 har Frivillighet Norge hatt en prosess for å fornye vår politiske plattform. Plattformen skal vare fra 2019-2023. Plattformen er Frivillighet Norges viktigste politiske styringsdokument. Her finnes de politiske målene vi skal fronte mot politikere og andre beslutningstagere.

- Den fornya plattformen legger klare politiske mål for hvordan det kan skapes større rom for frivilligheten i Norge. Å komme i mål med full og rettighetsfestet momskompensasjon for frivilligheten vil fortsatt være vår viktigste sak, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Prosess med ny politisk plattform

Frivillighet Norge har arrangert tre inspillsmøter hvor vi vil mottok tilbakemeldinger fra våre medlemmer på temaer som har blitt løftet som viktig for frivilligheten i årene som kommer. Plattformen ble også diskutert på Frivillighet Norges årsmøte i juni. Plattformen gikk ut på intern høring i juli med frist 1. september.

Det har vært stort engasjement rundt utvikling av ny frivillighetspolitisk plattform:

  • Totalt 38 forskjellige medlemsorganisasjoner deltok på innspillsmøtene.
  • Totalt 22 medlemsorganisasjoner har svart på høringen.
  • Totalt 51 medlemsorganisasjoner deltok på årsmøtet.

- Det er gledelig å se et stort engasjement fra medlemmene på hvordan vi skal jobbe politisk sammen. Tusen takk til alle som har deltatt i prosessen, sier Johnsen.

Alle som har gitt skriftlige innspill har fått en tilbakemelding på hvordan de er behandlet. I prosessen har Frivillighet Norge lagt vekt på å ta inn innspill som vi oppfatter det er konsensus rundt. Samtidig skal plattformen favne hele frivillig sektor og ikke være for spesifikk på enkeltdeler av frivilligheten.

Det blir innkalt til medlemsmøte i slutt oktober/start noovember hvor man skal vedta plattformen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring