Hopp til hovedinnholdet

Viktige gjennomslag for forenkling for frivilligheten!

Publisert:
Oppdatert:
Portrettbilde av en mann foran et naturlandskap med vann
Foto: Birgitte Heneide

Frivillighet Norge er glade for at en samlet Familie- og kulturkomite gir marsjordre til regjeringen om å sette fart på arbeidet med å forenkle og forbedre frivillighetens tilskuddsordninger.

Dette skjer etter et representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten fra SV. Frivillighet Norge leverte skriftlig høringsinnspill samt deltok i den muntlige høringen i januar, sammen med mange andre aktører fra sektoren. Forslaget har skapt stort engasjement i frivilligheten, og vi feirer at mange av våre viktigste synspunkter støttes av en samlet komitee i innstillingen som nå foreligger.

«Stortinget ber regjeringen igangsette et arbeid for å harmonisere og forenkle de mange søkbare ordningene som forvaltes av departement, direktorat og statlig sektor.»

Komiteens innstilling
Familie- og kulturkomiteen

Bedring av rammevilkår

Forsterket og utvidet arbeid med videreutvikling av Frivillighetsregisteret, økt bruk av både driftstilskudd og flerårige tilskudd, kortere saksbehandlingstid og mer samordnet begrepsbruk. Det er mange viktige gjennomslag for frivillig sektors rammevilkår i familie- og kulturkomiteens innstilling.

– Jeg er glad for at en samlet komitee ser viktigheten av å sette opp tempoet i arbeidet med forenkling for frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. – Det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å søke, ta imot og rapportere på offentlig støtte, og i denne innstillingen pekes det på flere tiltak som tar oss langt i den retningen, fortsetter han.

«Det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å søke, ta imot og rapportere på offentlig støtte, og i denne innstillingen pekes det på flere tiltak som tar oss langt i den retningen»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær Frivillighet Norge

Viktige tiltak komiteen peker på

  • Informasjon fra Frivillighetsregisteret skal danne grunnlag for samtlige søknadsordninger administrert på statlig nivå.
  • Definisjonen av "frivillig organisasjon" skal ta utgangspunkt i registreringsrett i Frivillighetsregisteret.
  • Samkjøring av søknads- og rapporteringsfrister.
  • Raskere saksbehandling.
  • Overføring av midler som kommer sent på året til neste år.
  • Økt bruk av flerårige tilskudd og driftstilskudd.

– Samlet sett vil dette bety at frivilligheten kan bruke mindre tid på å skrive søknader og rapporter og mer tid på å utvikle og drive gode aktiviteter og tilbud, avslutter Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norges krav til forenkling

Frivillighet Norge mener at forenklingsarbeidet må gå raskere, og setter derfor stor pris på de tydelige signalene om et temposkifte. I 2022 vedtok Frivillighet Norges årsmøte et sett krav under paraplyen Mindre byråkrati gir mer tid til aktivitet. Kravene danner grunnlag for alt vårt arbeid med forenkling.

Les mer om kravene og forenklingsarbeidet i Frivillighet Norge her

Bedre samordning i forenklingsarbeidet

Et av kravene fra Frivillighet Norge er at det skal opprettes et forenklingsråd for frivilligheten. Kravet bunner i et behov for en bedre samordning av forenklingsarbeidet. Vi setter derfor stor pris på at intensjonen i forslaget også støttes av komiteen og av Kultur- og likestillingsministeren i hennes svar.

Det vises der til at Kultur - og likestillingsdepartementet har ansvar for å følge opp livshendelsen «Starte og drive en frivillig organisasjon», som er ett av syv satsingsområder i En digital offentlig sektor: digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019 -2025). I den forbindelse er det opprettet en samarbeidsgruppe bestående av Kultur- og likestillingsdepartementet, Brønnøysundregistrene, Lotteri- og stiftelsestilsynet, KS, Frivillighet Norge og Fundraising Norge. Komiteen peker på at det bør vurderes om Landsrådet for Norges- barne og ungdomsorganisasjoner også bør innlemmes i samarbeidsgruppen.

Denne gruppen ivaretar mange av funksjonene som er tenkt i et forenklingsråd, og det vurderes fortløpende om det er behov for å utvide og formalisere samarbeidet. Frivillighet Norge er positive til en slik bruk av samarbeidsgruppa. Vi ser at et forenklingsråd ikke er eneste løsning, men det er viktig at alt dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med sektoren og samordnes bedre.

Foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt til 28.03.2023. Hele innstillingen kan leses her.

Kontaktperson

Bilde av Marte Oraug Skogtrø
Marte Oraug Skogtrø
Politisk rådgiver
90 95 44 85
marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring