Hopp til hovedinnholdet

Stortinget behandler helhetlig integreringspolitikk

Publisert:
Oppdatert:

Stortinget behandlet nylig stortingsmeldingen om en helhetlig integreringspolitikk. Frivillighet Norge forventer en anerkjennelse av ressursene innvandrere og minoritetsorganisasjoner bringer med seg.

Stortingsmeldingen om helhetlig integreringspolitikk ble behandlet 21. mars. Frivillighet Norge har gitt innspill underveis i prosessen og blant annet understreket at frivillig sektor har et stort potensial som nøkkel til deltakelse i arbeidsliv, utdanning og politisk deltakelse.

Dette potensialet blir ikke hentet ut så lenge integreringspolitikken hovedsakelig fokuserer på arbeidslivet og skolen. Integreringspolitikken må reflektere at deltakelse i frivilligheten har en inkluderende effekt og legge til rette for samarbeid mellom minoritetsorganisasjoner og tradisjonelle norske organisasjoner. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder tillit til og deltakelse i frivillige organisasjoner. Innvandrere i Norge bidrar i stor grad til dette. Av første generasjons innvandrere fra Afrika og Asia oppgir 36% at de har gjort frivillig innsats. Frivillighet Norge erfarer også at minoritetsorganisasjoner er svært interessert i å samarbeide med tradisjonelle norske organisasjoner. En helhetlig integreringspolitikk må derfor innbære tilskuddsordninger for økt samarbeid.

Frivillighet Norge forventer en anerkjennelse av de ressursene som innvandrere og minoritetsorganisasjoner bringer med seg inn i frivillig sektor og til samfunnet.

Ønsker du tips og inspirasjon til inkluderingsarbeid? De får du i inspirasjonsbanken vår Knekk inkluderingskoden.

Les Stortingsmeldingen her.

Kilde til tall om frivillig innsats: "Fra folkebevegelse til filantropi", rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring