Hopp til hovedinnholdet

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven

Publisert:
Oppdatert:
Regnskapsloven

Med forenklingene som er vedtatt i regnskapsloven slipper organisasjoner som havner i kategorien ’små foretak’ å levere årsberetning. Frivillighet Norge anbefaler imidlertid organisasjonene å fortsette med å utarbeide dette, selv om det ikke er et krav.

Stortinget har vedtatt ny regnskapslov. En av endringene er at organisasjoner som havner i kategorien ’små foretak’ slipper å levere årsberetning. Et lite foretak defineres slik i Regnskapsloven:

”Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:
1. salgsinntekt: 70 millioner kroner,
2. balansesum: 35 millioner kroner,
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk”.

-Vi er positive til at Regnskapsloven forenkles. For opplysningens skyld er det viktig å påpeke at for de som ikke allerede er regnskapspliktige får ikke denne endringen noen konsekvenser, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge anbefaler at organisasjonene fortsetter å skrive årsberetning.

-Selv om den formelle plikten i Regnskapsloven til å føre årsberetning faller bort for noen organisasjoner anbefaler vi at de fortsetter. Årsberetningen er et viktig virkemiddel for at Årsmøtet skal kunne måle styrets arbeid gjennom det foregående året. I tillegg er årsberetningen viktig for å ha åpenhet om egen drift og aktiviteter, avslutter Slotterøy Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring