Hopp til hovedinnholdet

Strømstøtte: hva er foreslått i Stortinget?

Publisert:
Oppdatert:

Mandag 19. september diskuterte Stortinget kraftsituasjonen og med det ulike forslag knyttet til strømstøtteordningene. Regjeringen varslet allerede fredagen før at de foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober 2022–desember 2022. Det er i tråd med Frivillighet Norges krav om at ordningen for frivilligheten skal følge husholdningenes nivå.

«De høye strømprisene er veldig krevende for mange frivillige organisasjoner. Det er bra at støtteordningen for frivilligheten fortsetter å følge samme nivå som den for husholdningene. Vi må gjøre det vi kan for at strømutgiftene ikke tvinger organisasjonene til å avlyse aktiviteter eller at det blir dyrere å delta.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Regjeringens forslag

Regjeringen foreslår å øke strømstøtten til idrett og frivillighet til 90 prosent over 70 øre per kWt i perioden oktober 2022–desember 2022. Ordningen vil da fortsette å være på samme nivå som for husholdningene. Dette har også Frivillighet Norge bedt om i sitt innspill til Stortinget.

Innspill til strømstøtten for frivilligheten

Andre forslag

Partiene har levert en rekke forslag, her er de som er mest relevante for frivilligheten.

  • SV foreslår å sikre at støtteordningene for frivilligheten følger endringer i støtteordningen for husholdningene, uten forbrukstak.
  • FrP foreslår å innføre en makspris for strøm på 0,50 kr. pr. kWt inkl. mva. Dette gjøres gjeldende for alle, både husholdninger, fritidseiendom, frivilligheten og næringsliv fra 1. september 2022.
  • Venstre ber regjeringen videreføre og forsterke ordningen med strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner.
  • KrF ber regjeringen forsterke ordningen for frivilligheten slik at den gir 100 prosent kompensasjon over 50 øre/kWt og at regjeringen sikrer at alle energi former inkluderes i støtteordningen til frivillige organisasjoner.
  • Høyre ber regjeringen vurdere å etablere et kompetanseprogram for håndverkere som skal bistå boligeiere med energieffektiviseringstiltak, og lage en veileder for næringslivet og frivillige organisasjoner om muligheter for energieffektivisering og strømsparing, herunder hvilke støtteordninger som finnes.

Frivillighet Norge har bedt om at flere energiformer inkluderes i støtteordningen slik Krf ber om i sitt forslag.

Les også

Statsråd Trettebergstsuen mottar en pose bamsemums fra Slotterøy Johnsen foran slottet.

Seier for frivilligheten: Full momskompensasjon i 2022

Regjeringen øker potten for momskompensasjon til frivillige organisasjoner med 154 millioner kroner for 2022. Det gir full momskompensasjon for 2022.

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

bilde av smilende mann med briller.  utendørs med hav i bakgrunnen.

Øker strømstøtten til frivillige organisasjoner

Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen om å øke strømstøtten til frivillige organisasjoner. Forslaget om å øke støtten fra 80 til 90 prosent av gjen...

Publisert
Oppdatert:

Bilde av mann med briller med bybilde i bakgrunn.

Forventer statsbudsjett uten kutt

Om regjeringen ikke fullfinansierer momskompensasjonen og kutter til frivilligheten, er det et løftebrudd til frivilligheten i en krevende periode, mener Frivil...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring