Hopp til hovedinnholdet

Strømstøtte til frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Smilende mann med briller.
Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen er glad for at frivilligheten får støtte til strømutgiftene. Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Regjeringspartiene er enige med SV om å gi 250 millioner kroner i strømstøtte til frivilligheten. Det er kommunene som skal være ansvarlige for å dele ut støtten. Frivillighet Norge mener det er viktig at lag og foreninger får støtte til ekstraordinært høye strømutgifter.

Mange organisasjoner sliter med veldig høye strømregninger og det er bra at vi nå får på plass en ordning som vil hjelpe frivilligheten rundt om i landet, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Støtten skal også dekke anlegg som benytter fjernvarme, gjelde frivillige organisasjoner uavhengig av driftsform og om utgiftene kommer av leie. Ordningen skal også kunne utvides med mer støtte dersom det er behov for det.

Vi er svært fornøyd med at regjeringen og SV er blitt enige om at det skal komme mer penger om det er behov for det. Nå blir det opp til kommunene å raskt få pengene ut til lag og foreninger lokalt, sier Slotterøy Johnsen.

Stortinget skal behandle saken på torsdag og deretter blir det opp til kommunene å sikre at hele bredden av frivilligheten får tilgang på støtten. Frivillighet Norge mener det er viktig at oversikt over hvem som ber om støtte, hvem som får tildelt støtte og hvor mye støtte de enkelte får er offentlig tilgjengelig.

Les Frivillighet Norges innspill til regjeringen og stortinget her.

Familie- og kulturkomiteens innstilling

Familie- og kulturkomiteen har kommet med sin innstilling i saken. De foreslår følgende:

1. 250 millioner bevilges på kapittel 315 post 61 Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser.

2. Stortinget ber regjeringen løpende sikre økte bevilgninger til enkeltkommuner som kan dokumentere at de ikke har fått tildelt tilstrekkelige midler til å dele ut støtte til frivillige organisasjoner i sin kommune med om lag tilsvarende dekningsgrad som stønadsordningen for private husholdninger, og komme tilbake med forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2022 dersom det blir behov for økte bevilgninger.

Les hele innstillingen her.

Les alle forslag og vedtak her.

Les også

Statsråd Trettebergstsuen mottar en pose bamsemums fra Slotterøy Johnsen foran slottet.

Seier for frivilligheten: Full momskompensasjon i 2022

Regjeringen øker potten for momskompensasjon til frivillige organisasjoner med 154 millioner kroner for 2022. Det gir full momskompensasjon for 2022.

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

bilde av smilende mann med briller.  utendørs med hav i bakgrunnen.

Øker strømstøtten til frivillige organisasjoner

Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen om å øke strømstøtten til frivillige organisasjoner. Forslaget om å øke støtten fra 80 til 90 prosent av gjen...

Publisert
Oppdatert:

Bilde av mann med briller med bybilde i bakgrunn.

Forventer statsbudsjett uten kutt

Om regjeringen ikke fullfinansierer momskompensasjonen og kutter til frivilligheten, er det et løftebrudd til frivilligheten i en krevende periode, mener Frivil...

Publisert | Pressemeldinger
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring