Hopp til hovedinnholdet

Strategi for frivillige på helse- og omsorgsfeltet

Publisert:
Oppdatert:
2014 08 1812 16 22

Arbeidsgruppen for en nasjonal strategi for frivillig innsats på helse- og omsorgsfeltet inviterer til å komme med eksempel på lokale tiltak. Frivillighet Norge deltar i arbeidsgruppen sammen med KS og Helse- og omsorgsdepartementet.

Spill inn gode eksempler på tiltak for å styrke det frivillige arbeidet på helse- og omsorgsfeltet!

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nedsatt en arbeidsgruppe for en nasjonal strategi for frivillig innsats på helse- og omsorgsfeltet. Frivillighet Norge deltar i arbeidsgruppen sammen med KS og HOD.

På vegne av arbeidsgruppen har departementet nå sendt ut et brev med invitasjon til å komme med eksempler på lokale tiltak for å styrke det frivillige arbeidet på helse- og omsorgsfeltet. Brevet er sendt til frivillige organisasjoner, frivilligsentraler og kommuner.

Arbeidsgruppen ønsker gode eksempler innenfor følgende områder:

- rekruttering og oppfølging av frivillige og nye frivillighetsformer
- samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen
- organisering og koordinering av frivillig innsats
- rammebetingelser som stimulerer til utvikling og innovasjon

Frist for å komme med innspill er 8. mai.

Les brevet her.

Les også Helse- og omsorgsminister Bent Høies omtale her.

Arbeidsgruppen er nedsatt som ledd i at regjeringen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Strategien skal legge til rette for et godt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor og omtale tiltak for å rekruttere og beholde frivillige på helse- og omsorgsfeltet. Forslaget fra arbeidsgruppen til strategi skal bygge på de erfaringene som allerede finnes og på plattformen som er utarbeidet for samhandlingen mellom frivillig og kommunal sektor.

Les Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring