Hopp til hovedinnholdet

Strategi for frivillighet lansert

Publisert:
Oppdatert:
Benth2

På Arendalsukas siste dag lanserte Helse- og omsorgsdepartementet en nasjonal strategi for å styrke frivilligheten på helse- og omsorgsfeltet. Strategien er utviklet i samarbeid med KS og Frivillighet Norge.

Den beste måten å skape vekst i den frivillige innsatsen på helse- og omsorgsfeltet er gjennom å styrke hele frivillig sektor, mener Frivillighet Norge.

Frivillighet er helsefremmende

Strategien har som utgangspunkt at frivillig aktivitet i seg selv er helsefremmende, og har derfor som mål å legge til rette for økt deltakelse i alle typer frivillighet og frivillige organisasjoner – ikke bare på helse- og omsorgsfeltet. Det legges også vekt på at flere kommuner må vedta en helhetlig frivillighetspolitikk og å senke tersklene for å engasjere seg som frivillig i sitt nærmiljø.

Strategien bygger også på Frivillighet Norge og KS sin felles Plattform for samspill og samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor.

Frivillighet Norge har spilt inn flere tiltak til strategien, blant annet etablering av en nasjonal nettportal for å koble frivillige med oppdrag og behov i de frivillige organisasjonene. Portalen skal gjøre det lettere å finne fram for enkeltpersoner som vil engasjere seg, og samtidig styrke de frivillige organisasjonenes rekrutteringsarbeid.

Strategien har følgende fire hovedområder:

  • Mobilisering
  • Samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen
  • Kompetanse, utvikling og innovasjon
  • Forenkling og tilrettelegging

Intern prosess

Strategien har ikke vært på intern høring i Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner, fordi den har vært unntatt offentlighet fram til lanseringen. Medlemsorganisasjonene har blitt involvert i arbeidet gjennom to nettverksgruppemøter. Arbeidsgruppen med Helse- og omsorgsdepartementet, Frivillighet Norge og KS har også invitert medlemsorganisasjonene til å sende skriftlige innspill og gode eksempler på samspill og samarbeid mellom kommune og frivillighet.

Tiltakene Frivillighet Norge har spilt inn er hentet fra handlingsplanen årsmøtet vedtok i 2014, og behandlet av styret. Styret har også godkjent den endelige strategien. Strategien skal revideres årlig av partene, og i forbindelse med revideringen vil det være mulig for medlemsorganisasjonene å komme med flere innspill.

Redusere ensomhet

- De frivillige utgjør et viktig supplement til det offentlige. Vi må ta i bruk alle ressurser for å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Målet med strategien er å redusere ensomhet og styrke den enkeltes sosiale nettverk. Da trenger vi en felles innsats, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under lanseringen av strategien på Henris Kafé i Arendal, som drives av Aust-Agder Røde Kors.

Last ned Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (fra Helse- og omsorgsdepartementets nettsider)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring