Hopp til hovedinnholdet

Takket frivilligheten for innsatsen

Publisert:
Oppdatert:
Mann som taler foran Frivillighet Norges fane
Statsminister Jonas Gahr Støre holdt hilsningstale under Frivillighet Norges årsmøte.

Frivilligheten var viktig for å håndtere koronapandemien og er viktig for å inkludere flyktninger. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han hilste årsmøtet i Frivillighet Norge 1. juni. Årsmøtet vedtok resolusjoner om forenkling og tilgang på lokaler og ny strategi for 2022-2026, samt valgte nytt styre.

– Jeg vil takke Frivillighet Norge og alle de representerer for det de har bidratt med under pandemien og den verdien frivilligheten ivaretar! sa statsminister Jonas Gahr Støre.

– Verdien av at det er de frivillige som gjør noe, har vært viktig under pandemien. Vi har delt ut 4 milliarder kr til frivilligheten. Det sier noe om størrelsen på frivilligheten og hvor viktig myndighetene mener frivilligheten er.

Viktig for inkludering av flyktninger

Statsministeren var også opptatt av situasjonen i Ukraina og inkludering av flyktningene i norske lokalsamfunn.

– Jeg møter flyktninger rundt om i landet på alle reiser rundt om i Norge. De får språk, skole og jobb fra det offentlige. Men frivilligheten er de som er gode på å bidra til inkludering i aktiviteter. Kommunene sier at frivilligheten er avgjørende for å lykkes, sa Gahr Støre.

– Økonomi og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltakelse i frivillig innsats. Regjeringen vil derfor fjerne hindre for frivilligheten, la han til.

Vil sikre regelstyring av momskompensajson

Jonas Gahr Støre understreket også at regjeringen vil regelstyre momskompensasjon for frivilligheten.

– Frivilligheten trenger forutsigbar finansiering. Full og regelstyrt momskompensasjon var noe av det første jeg og Trygve (Slagsvold Vedum) ble enige om, og det skal vi levere på. Vi har sikret full kompensasjon for 2021 og 2022 og jobber med å gjøre ordningen regelstyrt, understreket han.

Må finne sakene som samler oss

Frivillighet Norges styreleder Kjell Erik Ullman Øie la fram Frivillighet Norges årsmelding for 2021.

– 2021 var nok et ekstraordinært pandemiår, hvor frivilligheten spilte en viktig rolle. Frivillighet Norge fikk på plass viktige ordninger, kompensasjonspakker og løsninger for frivilligheten og viste vår verdi. Det er viktig lærdom til senere, sa han.

Øie var også opptatt av prioriteringer framover.

– Full og rettighetsfestet momskompensasjon var en viktig seier for Frivillighet Norge. Når den er den løst, må vi jobbe med å identifisere viktige saker som samler oss og binder oss sammen. Økt deltakelse blir viktig, understreket Øie.

Les årsmeldingen for 2021 her

Ny og mer tilgjengelig strategi for 2022-2026

Styret la fram forslag til revidert strategi for Frivillighet Norge for 2022-2026. Denne skulle være kortere og mer tilgjengelig, tettere koblet til handlingsplan og visjon og mere spisset gjennom å gå fra seks til fire prioriterte arbeidsområder. De fire områdene er rammebetingelser, økt deltakelse, å bidra til utvikling av frivillig sektor og forenkling.

Styrets forslag ble vedtatt uten endringer. Les den vedtatte strategien her

Styret la også fram handlingsplan for 2022-2023. Les den vedtatte handlingsplanen her

Resolusjoner om forenkling og lokaler

Det ble vedtatt to resolusjoner på årsmøtet: Om forenkling for frivillige organisasjoner og om tilgangen på lokaler. Særlig var mange av organisasjonene opptatt av å uttrykke støtte til resolusjonen om lokaler.

Les resolusjonen om lokaler her

Les resolusjonen om forenkling for frivillige organisasjoner her

Nytt styre

Styret i Frivillighet Norge består i 2022-2023 av:

  • Styreleder  Kjell Erik Ullmann Øie, Kirkens Bymisjon (gjenvalg, på valg i 2024) 
  • Nestleder Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge (på valg i 2023) 
  • Medlem Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund (på valg i 2023)   
  • Medlem Fahim Naeem, Pakistansk Kulturforening Skedsmo (på valg i 2023) 
  • Medlem Erik Unaas, Norges Idrettsforbund (gjenvalg, på valg i 2024)   
  • Medlem Thor Inge Sveinsvoll, Røde Kors (ny, på valg i 2024) 
  • Medlem Rhiannon Hovden Edwards, Norsk musikkråd (ny, på valg i 2024) 
  • 1. Vara Yasir Ahmed, Likestilling, Inkludering og Nettverk (ny, på valg i 2023)
  • 2. Vara Leif-Ove Hansen, HivNorge (gjenvalg, på valg i 2023) 
  • 3. Vara Martine Tønnessen, LNU (ny, på valg i 2023)Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring