Hopp til hovedinnholdet

Tiggeforbud kan hindre innsamling til gode formål

Publisert:
Oppdatert:
Loppemarked Foto Ida Marie Holmin

Regjeringen foreslår å endre politiloven for å gi kommuner adgang til å forby tigging. Saken skal behandles i Stortinget 16. juni.

- Vi advarer mot lovendringen fordi innsamling til frivilligheten kan bli rammet av et tiggeforbud så lenge det ikke skilles tydelig mellom innsamling til gode formål og tigging i Politiloven, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

Da lovendringsforslaget var på høring i april skrev Justisdepartementet at frivillige lag og foreninger som er registrert i Innsamlingsregisteret ikke ville bli rammet av tiggeforbud. Frivillighet Norge påpekte i sitt høringssvar at krav om registrering i innsamlingsregisteret ville medføre økte kostnader og byråkrati for frivilligheten og sette kroken på døra for lokale lags og privates innsamlingsinitiativer. Departementet omtaler Frivillighet Norges svar i proposisjonen der endelige forslag til endringer i politiloven fremmes, og skriver at "Innsamling til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare når de er registrert i innsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser og idrettslag som samler inn penger til turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune."

Frivillighet Norge er glad for at regjeringen ikke går inn for at all innsamling skal registreres i Innsamlingsregisteret. Så lenge politiloven ikke etablerer et klart skille mellom tigging og innsamling til gode formål, er det imidlertid fortsatt grunn til bekymring for at frivilligheten kan rammes av tiggeforbud. I proposisjonen som skal behandles av Stortinget skriver regjeringen: "Begrepet tigging omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av".

I teorien betyr dette at en rullestolbrukers initiativ til å samle inn penger til badebrygge for rullestolbrukere i sitt lokalsamfunn vil kunne bli kategorisert som tigging fordi innsamlingen nettopp har som formål å komme et miljø som mottakeren er en del av til gode. Eksemplene skoleklasser og idrettslag, som departementet viser til, er åpenbare fordi de er velkjente. I takt med at samfunnet endrer seg kan det imidlertid være aktuelt også for hittil ukjente små grupper/miljøer å samle inn til nye typer ideelle og lovlige innsamlingsformål. Forslaget til endringer i politiloven innebærer at disse kan rammes av tiggeforbud.

Frivillighet Norge er kritisk til den store graden av skjønn som politiloven åpner for. Innsamling er en svært viktig inntektskilde for frivilligheten. For å sikre at tiggeforbud ikke hindrer innsamling til lovlige aktiviteter og formål i sivilsamfunnet må Politiloven inneholde en definisjon som trekker opp grensen mellom tigging og innsamling slik at håndhevingen av tiggeforbudet ikke blir vilkårlig.

Forslaget til endringer i politiloven er planlagt behandlet i Stortinget 16. juni.

Les også generalsekretær Birgitte Brekke sine uttalelser om saken i Vårt Land 26. mai.

Om Frivillighet Norges høringssvar (11.04.2014).

Foto: Ida Marie Holmin

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring