Hopp til hovedinnholdet

Tillitsundersøkelsen: Frivilligheten høyest for sjette år på rad!

Publisert:
Oppdatert:
Pressemeldinger
Tre personer sitter ved siden av en stor skjerm på en scene.
Stortingspresident Masud Gharahkhani kommenterer Tillitsundersøkelsen under fremleggelsen på Arendalsuka. Foto: Birgitte Heneide

Tillitsundersøkelsen for 2023 viser at det er de ideelle organisasjonene som nyter høyest tillit i befolkningen, for sjette år på rad.

Hele 87 prosent av de spurte gir en høy karakter til de ideelle organisasjonene. Undersøkelsen ble, tradisjonen tro, lagt frem under Arendalsuka. Blant de som var invitert til å kommentere på funnene var Stortingspresident Masud Gharahkhani.

Tillitsundersøkelsen viser tydelig organisasjonens viktige rolle i samfunnet.

– Uten frivilligheten går jo ikke Norge rundt. Den viser det beste av Norge og det er folk glad i, kommenterte Stortingspresidenten fra scenen på Kanalplassen.

– Organisasjonene må bli lyttet til og inkluderes som demokratiske aktører, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Mens tilliten til Stortinget og regjeringen har variert mye de siste årene, har tilliten til frivilligheten vært stabil høy.

– Tilliten er høy fordi organisasjonene består av folk flest, fanger opp folks ulike ønsker og behov og evner å reagere raskt på disse. Mangfoldet av frivillige organisasjoner bidrar til å styrke demokratiet fordi flere blir hørt og flere synspunkt kommer fram. Men det fordrer at politikerne lytter til flere, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

69 prosent av befolkningen oppgir at norske ideelle organisasjoner er viktige for demokratiet. Frivillighet Norge framhever Fosen-saken som et eksempel på frivillighetens demokratiske rolle.

– Her tillot staten aktivistene å demonstrere, noe som ikke er en selvfølge i mange andre land. Organisasjoner og aktivister fungerer som en sikkerhetsventil for demokratiet når mange er misfornøyd med det staten gjør, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring