Hopp til hovedinnholdet

Tilrettelegging for frivilligheten er god eldrepolitikk

Publisert:
Oppdatert:
Gruppe med eldre kvinner som står ute i naturen, flere med gåstaver
Foto: Hedvig Kolboholen/Frivillighet Norge

Deltagelse i frivilligheten er folkehelsefremmende i seg selv. Derfor er det viktig å legge til rette for hele bredden av frivilligheten. Det sa generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, nylig i en høring i stortingskomiteen.

Den 25. oktober deltok Frivillighet Norge på muntlig høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om Meld. St. 24 (2022 – 2023), Fellesskap og meistring – Bu trygt heime. Vi hadde også sendt inn et skriftlig høringsinnspill til komiteen.

I høringen i stortingskomiteen la generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, vekt på at deltagelse i frivilligheten er folkehelsefremmende i seg selv, og derfor er det å legge til rette for hele bredden av frivilligheten en viktig del av tiltakene.

– Vi er glade for at regjeringa ser at forenkling, avbyråkratisering og å støtte opp om lokal frivillighetspolitikk på kommunenivå er god seniorpolitikk, sa han til komiteen.

Lokal frivillighetspolitikk

Mye av samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor foregår på kommune- og fylkesnivå, og i Bu trygt heime anerkjenner regjeringen behovet for at kommuner utvikler en lokal frivillighetspolitikk. En slik frivillighetspolitikk må være tilpasset frivillighetens behov i kommunen, og beskrive tiltak og møtepunkter som bidrar til å styrke frivilligheten og samhandlingen mellom sektorene.

– Om regjeringen eller Stortinget ikke vil pålegge kommunene å utvikle frivillighetspolitikk, så kan dere stimulere til det. En måte å gjøre det på er å støtte arbeidet vi i Frivillighet Norge gjør, sa Johnsen til komiteen.

Johnsen oppfordret også komiteen til å sikre forutsigbar finansiering til arbeid med å øke deltagelsen i frivillig sektor, blant annet gjennom Frivillighet Norges eget prosjekt.

Aldersvennlig frivillighet

Regjeringen skriver i stortingsmeldingen at de ønsker en aldersvennlig frivillighet.

– Da må vi ta på alvor de barrierene som hindrer folk fra å delta i frivilligheten. Det offentlige må være med på å ta regningen for å sikre universell utforming, ordninger for transport som er tilgjengelig for frivillige organisasjoner og for å gjøre aktivitet tilgjengelig for de som har dårlig råd, avsluttet Johnsen

Du kan lese hele høringssvaret her.

Her kan du se opptak fra komitehøringen i Stortinget 25. oktober.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring