Hopp til hovedinnholdet

Tilskuddsordninger til inkludering med frist 1. mars

Publisert:
Oppdatert:
Paskuldrene2

Her finner du to ulike tilskuddsordninger til frivillige organiasjoners inkluderingsarbeid med frist 1. mars.

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak 2015

Justis- og beredskapsdepartementet skal i 2015 tildele midler til aktiviteter for barn i mottak. Frivillige organisasjoner og andre aktører kan søke UDI om midler. Driftsoperatører av asylmottak kan få tilskudd dersom det ikke kommer inn andre kvalifiserte søknader. Støtten faller inn under regelverket for offentlig støtte.

Søknadsfrist er 1. mars 2015. For utfylling av søknad og hvem som kan søke, se regelverket for tilskuddsordningen her. Merk spesielt punkt 6 i rundskrivet om hva en søknad skal inneholde.

LNU Mangfold og inkludering

1. mars er det også frist for å søke støtteordningen LNU Mangfold og inkludering.

LNU Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å bruke sin fritid på å sette fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Formålet med støtteordningen er å:

  • Stimulere barn og unge tll å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet.
  • Bidra til økt kunnskap om mangfold, holdninger og deltakelse i lokalmiljø.
  • Utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.

Les mer om støtteordningen og hvordan du søker her.

Støtteordningen LNU Kultur har forøvrig også frist 1. mars. Les mer om den støtteordningen her.

Foto: Speiderforbundet

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring