Hopp til hovedinnholdet

Ting skjer når man snakker sammen

Publisert:
Oppdatert:
Hans Christian Lillehagen, Anne Bramo, Stian Slotterøy Johnsen.
Generalsekretær i Stiftelsen Dam Hans Christian Lillehagen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Bramo og generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Frivillighet Norge

I 2019 har Møteplass folkehelse samarbeidet med Stiftelsen Dam og arrangerte en stor folkehelsedag i Oslo 20. mars med fokus på hvordan frivillige organisasjoner kan bidra til å forhindre utenforskap, ensomhet, og jobbe for bedre folkehelse. Dagen ble åpnet av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Bramo.

Hvordan kan flere få delta i fellesskapene frivillige organisasjoner tilbyr?

Møteplass folkehelse satte fokus på hvordan flere kan delta i frivillig aktivitet, enten som frivillig eller deltager. Når rekruttering er en utfordring blir spørsmålet, hvordan jobber man med å nå flere?

Ragnhild S. Nordberg fra Norges musikkorps forbund pekte på at det hjelper ikke å tro og synse i rekrutteringsarbeidet, man må vite hvordan man jobber og hva som fungerer:

- Vi måtte spørre oss selv: Hva er god rekruttering? Er vi bevisst på hvorfor noen ikke kommer til oss?

Å få med flere forutsetter vilje til endring

I arbeidet med Forandringshuset ble også KFUK-KFUM nødt til å se på seg selv, og hvem organisasjonen favnet. Når man er en organisasjon som er åpen for alle, men ikke alle grupper finner veien til organisasjonen må man jobbe med hvorfor det ikke er slik.

- Inkludering forutsetter et fellesskap å inkluderes i, og inkludering forutsetter vilje til endring. Hver gang noen nye blir med i fellesskapet blir fellesskapet litt annerledes, sa Øivind Mehl Landmark.

Har det noe å si hvem foreldrene dine er?

Kjersti Eknes i Bufdir fremhevet at andelen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt er økende. Barn i denne gruppen har lavere deltagelse i fritidsaktiviteter og opplever dårligere sosial støtte enn andre grupper. Hun pekte blant annet på at det å delta i fritidsaktiviteter gir barn læring og mestring, utvidet nettverk og trygge voksenpersoner utenfor familien.

ALLEMED fortalte om erfaringene fra workshops rundt om i landet for at flere unge skal få delta.

- Gode ting skjer når man møtes og snakker sammen. Det er generelt stor vilje fra både frivillighet og kommune til å finne løsninger sammen, sa Thale Solli Kvernberg, prosjektkoordinator i ALLEMED.

Les også

Fem personer i samtale på en scene

Møteplass folkehelse – snakker vi for mye om folkehelse?

Frivilligheten skaper fellesskap hvor folk kommer sammen for å gjøre aktiviteter, kjempe for en sak eller på annen måte gjøre noe de er opptatt av og synes er v...

Publisert
Oppdatert:

Dorthe Westgaard prater om økt deltakelse på Møteplass Folkehelse

Hvordan har pandemien påvirket frivilligheten?

Frivillighet Norge inviterte i samarbeid med Hdir, HOD og KS til konferansen Møteplass folkehelse. Temaet for dagen var frivillighet og folkehelse etter krisen ...

Publisert
Oppdatert:

Isa Maline Isene, Leder, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Møteplass Folkehelse på Arendalsuka: Frivilligheten etter koronapandemien

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for de frivillige organisasjonene. Aktivitetene har stengt ned og da har også inntekter, frivillige og medlemmer for...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring