Hopp til hovedinnholdet

Tre finalister til Frivillighetsprisen

Publisert:
Oppdatert:
Frivillighetsprisen

Prisen overrekkes direkte på TV2 God morgen Norge torsdag 5. desember av kulturminister Thorhild Widvey.

Etter at TV2 God morgen Norges seere fikk stemme frem sine favoritter blant de fem semifinalister er det nå klart at de tre finalistene er Carol Østby og lesehunden Molly, de frivillige ved Home-Start familiekontakten Moss og de frivillige under Spelet om Heilag Olav. NB: Det er ikke lenger mulig å stemme på kandidatene.

Den nasjonale frivillighetsprisen deles hvert år ut på den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember. Kandidatene velges ut av Frivillighet Norge i samarbeid med alle landets fylkeskommuner. Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi, samfunnsverdi, bredde og mangfold. Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

De tre finalistene er:

De frivillige ved Home-Start familiekontakten i Moss ved Hilde Hjelseth

Home-Start oppsto i Moss i 2011 og har allerede støttet ca. 50 familier. I Moss er tilbudet etablert gjennom Moss og Omegn kvinneråd. Fra oppstarten til i dag er det 30 frivillige som har gått kurs for å bli familiekontakt og de frivillige er i alle aldre. De familiene som mottar hjelp og støtte fra familiekontaktene kan for eksempel ha dårlig nettverk, psykiske belastninger eller barn med nedsatt funksjonsevne. Organisasjonen har utstrakt samarbeid med helsestasjon, barnehage, familievernet, psykisk helsevern, PPT og andre. Organisasjonens hovedfokus er at hverdagen med små barn er god, men travel og at det av og til er små forskjeller som kan gjøre at vi mestrer hverdagen bedre. Enten man trenger en å snakke med, praktisk hjelp, råd i oppdragelse av barn/ en støttespiller, leksehjelp, eller hjelp til å utvide sitt sosiale nettverk gjennom samvær med andre. Hilde Hjelseth er blitt trukket frem fordi hun er spesielt aktiv og beskriver at hun selv har nytte av den frivillige innsatsen i sitt sorgarbeid.

De frivillige ved Spelet om Heilag Olav

"Spelet om Heilag Olav" på Stiklestad av Olav Gullvåg (manus) og Paul Okkenhaug (musikk) hadde urpremiere i 1954 under tittelen "Føre slaget". I 2014 har spelet 60-årsjubileum. Spelet, som det bare kalles i bygda, er en bauta i lokalmiljøet og den frivillige innsatsen beskrives som en bærebjelke i arbeidet. Spelet formidler en viktig del av norsk kulturhistorie under Olsokdagene, om slaget på Stiklestad som ble vendepunktet for innføringen av kristendommen og rikskongedømmet i Norge. Helt fra starten har frivillighetsarbeidet vært den sentrale bærebjelken i alle organisatoriske deler av teaterproduksjonen: i administrasjonen, informasjon, salg, publikumsservice, fysisk tilrettelegging av scene og stevneplass, kor, orkester og som sceneaktører. I 2013 brukte rundt 830 mennesker fra 5 til 87 år av sin ferie og fritid for Spelet. I 2013 utgjorde den frivillige innsatsen mer enn 11 årsverk. Det er eksempler på slekter som har vært med som frivillige i 5 generasjoner og til og med noen frivillige som har vært med i alle 60 årene. Spelet gir ringvirkninger for kultur- og organisasjonslivet i regionen resten av året og skaper nærhet til lokal og nasjonal historie.

Carol Østby og lesehunden Molly

Carol er en pioner innen terapihundsaken sammen med sin Molly. De er sammen spesialisert som barnehundekvipasje og jobber frivillig flere dager i uken med Molly som lesehund på bibliotek og skoler i Grimstad. Barn som ellers er sjenerte synes det er mindre skummelt å lese for Molly enn for andre. Og Molly er trent opp til å være en god lytter som ikke gjesper. Carol inngir en enestående tillit; hun er rolig, interessert og maser ikke om prestasjoner – og Molly kritiserer aldri, hun bare koser seg i samvær med barna. Carol presiserer også at det ikke bare behøver å være barn med lesevansker, barn som har problemer med og lese høyt i andres nærvær eller er urolige skal også kunne lese for Molly. Carol er med i organisasjonen Norsk organisasjon for dyreassistert terapi. I Norge er terapihunder i helsevesen og i arbeid med barn relativt nytt. Carol er ivrig etter å utvikle seg faglig og videreutdanner kontinuerlig hunden.

Pressekontakter:

Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge, 90640993

Karl Kristian Kirchhoff, kommunikasjonsmedarbeider i Frivillighet Norge, 454 38 159

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring