Hopp til hovedinnholdet

Trenger mer forskning om årsaker til skjevfordeling

Publisert:
Oppdatert:

En ny rapport slår fast at økonomi, utdanning og nærmiljø har betydning for deltakelse i frivilligheten. Nå trenger vi konkrete studier av hva som fremmer inkludering, sier Generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

I rapporten ”Deltagelse i frivillige organisasjoner” har ni ulike forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor sett på forutsetninger for og effekten av deltagelse i frivilligheten.

Rapporten peker på at økonomi, utdanning og ressurser i nærmiljøet gir skjev fordeling i samfunnet og stenger mange ute fra de positive effektene av frivillighet. Organisasjonslivet bidrar ikke til å bryte den sosiale arven eller øke sosial mobilitet, mener forskerne Dag Wollebæk og Sveinung Arnesen ved senteret.

Gammelt nytt

- Dette var også ett av hovedfunnene i befolkningsundersøkelsen om folks deltakelse i frivilligheten i 2009, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

Det at de økende forskjellene i det norske samfunnet også i noen grad dukker opp i frivilligheten, har ifølge Brekke vært et tema i frivilligheten siden 2009. Det vi trenger nå, er konkrete studier av de organisasjonene som ikke har skjev rekruttering. Slik at flere kan lære hvilke grep som trengs.

- Organisasjonene i Norge har et åpenhetsideal og vil gjerne ha flest mulig med. Tradisjonelt er vennskap og kjennskap mye brukt som rekrutteringsmetode. Organisasjonene trenger mer kunnskap om hvordan og hvor de kan nå fram til grupper som sjelden deltar i frivilligheten. Derfor er det viktig med nye undersøkelser, sier Brekke.

Frivillighet Norges erfaringer

Frivillighet Norge har i flere år jobbet aktivt for å øke deltakelsen fra grupper som er underrepresentert i frivilligheten med gode resultater, og søker nå finansiering til et prosjekt for å styrke frivillige organisasjoners innsats for å redusere utenforskapet. De konkrete erfaringene er at ordinære organisasjonsaktiviteter virker inkluderende både i samfunnslivet og arbeidslivet. Det gir også bedre helse.

- Noe av det viktigste myndighetene kan gjøre, er å bidra til at det er enkelt å drive organisasjon i Norge. Organisasjonene må ha tilgang på gode rammevilkår og langsiktige og etisk forsvarlige inntektskilder. Da kan de bruke tid på aktivitetene sine i stedet for søknadsskriving, rapportering og innsending av papirer, understreker Brekke.

Frivillighet Norge er allerede igang med å innhente gode erfaringer fra organisasjoner som har satt inkludering av etniske minoriteter på agendaen.

Les mer:

Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt

Rapporten "Deltagelse i frivillige organisasjoner" på Sivilsamfunns hjemmeside

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring