Hopp til hovedinnholdet

Trusler om støttekutt hører ikke hjemme i et demokrati

Publisert:
Oppdatert:

Frivillighet Norge reagerer med overraskelse og bekymring på Frps trussel om å kutte statsstøtten til organisasjoner som ikke opptrer "nøytralt". Vi oppfatter utspillet som udemokratisk.

- Vi er overrasket over at landets tredje største parti vil begrense ytringsfriheten og innskrenke organisasjonenes handlingsrom ved å kutte statsstøtten til organisasjoner de er uenige med. Det er bekymringsfullt, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

Dagsavisen skrev mandag 21. januar om hvordan Fremskrittspartiet (Frp) i høst truet Antirasistisk Senter med å kutte statsstøtten, etter at organisasjonen framsatte det som ifølge Frp er en usann en påstand om partiet.

Dagen etter gikk nestleder Per Sandberg ut i samme avis og lovte full gjennomgang av støtten til frivillige organisasjoner, for å sikre ”nøytralitet” og at pengene går til ”dem som gjør noe nyttig”.

- Sivilsamfunnet er avgjørende for et levende demokrati. Så langt har det vært tverrpolitisk enighet i Norge om at det er en offentlig oppgave å legge til rette for et aktivt og uavhengig organisasjonsliv fordi demokratiet trenger organisasjonene både som talerør, vaktbikkjer og læringsarenaer. Frps utspill er derfor overraskende, sier Brekke.

Politisk styring vil hemme sektoren

Brekke understreker at organisasjonenes uavhengighet er en av grunnpilarene i et demokrati.

- Uavhengighet betyr frihet fra politisk styring. Uten denne friheten kan ikke sivilsamfunnet fylle sin viktige rolle i demokratiet, sier Brekke.

Frivillig sektor har gjennom historien vært en nyskaper og pioner, en rolle muliggjort av sektorens frie spillerom mellom det offentlige og det private.

Høsten 2012 vedtok for øvrig Frivillighet Norge et nytt kapittel i Frivillighetspolitisk plattform - nettopp for å sikre et slikt rom for sivilsamfunnet.

- Mange av dagens offentlige helse- og velferdstilbud ble i sin tid startet av frivillige pionerer, og senere overtatt av det offentlige og institusjonalisert i velferdsstaten. Krisesentrene ble startet på denne måten, og fra senere tid er helsetilbudet til papirløse et godt eksempel. Dette er resultater av sektorens uavhengighet, og denne må for all del ikke rokkes ved, sier Brekke.

Støttekutt fremmer ikke nøytralitet

For at organisasjonene skal kunne drive fram de tilbudene de selv mener er tiltrengte, må de kunne være trygge på at de ikke vil bli straffet dersom de handler i strid med politikernes ønsker.

- Vi håper Frp innser at trusselen om kutt i statsstøtte strider mot våre grunnleggende samfunnsprinsipper, og at den nøytraliteten de etterspør snarere sikres gjennom fravær av slik politisk styring, sier Brekke.

Norsk frivillighet har tradisjonelt vært mindre avhengig av offentlig støtte enn sivilsamfunnene i mange andre land: Mens en tredjedel av norske frivilliginntekter kommer fra staten, finansieres mer enn to tredjedeler av sektoren ved hjelp av offentlige midler i EU-landene.

Norsk frivillig sektor skaper hvert år verdier for mer enn 100 milliarder kroner.

Per Sandberg gikk senere samme uke ut i Dagbladet og betegnet sitt eget utspill som skivebom

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring