Hopp til hovedinnholdet

Underviste om kjønn og likestilling i Romania

Publisert:
Oppdatert:
tre personer foran en presentasjon
Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Grete Herlofson, Direktør i Civil Society Development Foundation, Ionut Sibian, og kjønnsforsker Ivana Suboticki fra NTNU.

Frivillige organisasjoner har en nøkkelrolle i arbeidet for å fremme kjønnsbasert likestilling både i Norge og Romania. Det var konklusjonen da 22 ledere fra rumenske frivillige organisasjoner fikk lære om norsk arbeid for likestilling i en workshop arranger av Civil Society Development Foundation i Romania og Frivillighet Norge


– Jeg tror sterkt på at å fremme likestilling i alle sammenhenger, er en driver for utvikling, og jeg priser Civil Society Development Foundation og Frivillighet Norge sitt initiativ til å fremme diskusjon om menneskerettigheter fra et likestillingsperspektiv. Gjennom EØS-midlene, samarbeider Norge med Romania om mange nøkkelområder i samfunnet. De meste av vår innsats er rettet mot å sikre menneskerettigheter for alle og at alle er like for loven, at alle stemmer er hørt og at ingen holdes utenfor, sa Norges ambassadør til Romania, Siri Barry, som åpnet workshopen.

Eksperter fra Norge

Aktivitetene under workshopen skulle gi de rumenske frivillige organisasjonene en bedre forståelse for hvordan norske organisasjoner jobber med likestilling. Dette er en av flere ekspertworkshoper som holdes i Romania for å bygge kapasitet blant organisasjoner som har fått finansiert prosjekter gjennom de norske EØS-midlene til sivilsamfunn, Active Citizens Fund.

Det er fortsatt vesentlig å jobbe for kvinners rettigheter, sa generalsekretær Grete Herlofson fra Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Hun ga en historisk gjennomgang av hvordan NKS har bidratt til å bygge det norske velferdssamfunnet gjennom å jobbe for kvinnehelse og hvordan det også i dag er store utfordringer som de tar tak i, blant annet kjønnsbasert vold, anoreksi og økt kroppsfokus og koronapandemien. Ivana Suboticki fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet NTNU fulgte opp med en faglig innføring i arbeidet med likestilling og hvorfor det er viktig.

Vil gjøre undervisning om likestilling ulovlig

I Romania er det flere ganger fremmet et lovforslag om å forby både utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner å undervise om kjønn, seksualitet og likestilling. Landet er nummer 25 på EUs Gender Equality Index 2021, med en score på 13,5 poeng under EUs samlede nivå, og har store likestillingsutfordringer innen helse, politiske og økonomiske beslutningsprosesser og i sivilsamfunnet. Disse har blitt ytterligere styrket gjennom pandemien.

Med dette som utgangspunkt, delte deltakerne gode ideer og erfaring om hvordan utfordringene best kan håndteres og hvordan frivillige organisasjonene spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet. Det var også en viktig del av workshopen hvordan norske erfaringer og metoder kan overføres til Romania.

Frivillige organisasjoner i front

– Frivillige organisasjoner har en kontinuerlig forpliktelse til å jobbe for et åpent og inkluderende samfunn. Likestilling er identifisert som ett av FNs bærekraftsmål, og norske frivillige organisasjoner har vært helt i front i kampen for likestilling gjennom vår historie. Vi er stolt og glad for å utveksle erfaringer, kunnskap og erfaring med rumenske frivillige organisasjoner, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring