Hopp til hovedinnholdet

Ung og engasjert?

Publisert:
Oppdatert:
BH24064 3

Er det viktig at Kari på 16 år som heller vil være med venner, se Paradise Hotel og henge på kjøpesenteret begynner å engasjere seg? Er det godt nok at unge holder seg unna trøbbel og gjør det greit på skolen, eller må vi få dem til å engasjere seg?

Ungdomspartiene drives i stor grad av frivillighet. Så hva mener de om verdien frivillig innsats? Vi inviterte fremtidens politikere på båten til Frivillig.no under Arendalsuka, for å diskutere nettopp fremtidens frivillighet.

- Frivilligheten er kjempeviktig, og frivillighetens styrke er den medmenneskelige kontakten, sa Jon Machlik fra Sosialistisk Ungdom (SU).

De får støtte fra Unge Høyre.

- Man kan jo håpe at folk opplever at det er hyggelig å være frivillig og at de blir en del av et fellesskap. Jeg er ikke så bekymret, for det er et viktig ess i ermet til organisasjonene. Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre.

Talsperson Ole Eian fra Grønn Ungdom er ikke helt enig.

- Jeg tror vi må anerkjenne at frivilligheten har konkurranse fra Netflix. Organsiasjonene må bli flinke til å delta i digitaliseringen og komme seg på nett.

- Men man skal ikke stakkarsliggjøre frivilligheten, den er en sterk del av sivilsamfunnet vårt, men vi må tilrettelegge for nye former for fellesskap og frivillighet, kontrer leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark.

- Jeg tror både adhoc-frivillighet og organisert frivillighet er viktig i det norske samfunnet. Jeg tror også det kommer til å bli enklere, og ikke vanskeligere å være frivillig, sier Ola Buvik Skedsmo fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Men er vi for gode på frivillighet?AUF er bekymret for en økende profesjonalisering.

- I Gjøvik, der jeg kommer fra, så jeg at nye krav i det lokale idrettslaget ga en profesjonalisering. Vi er så utrolig flinke på frivillighet at det kan bli profesjonalisert. Frivilligheten har en spesiell rolle i det norske samfunnet. Vi klarer jo ikke forklare ordet dugnad i utlandet, sier Jan Halvor Endrerud fra AUF.

Å tilrettelegge både for de som skal satse og de som vil ha en hobby, er viktig, mener SU.

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Mange unge mennesker ønsker å engasjere seg, og vet hva de brenner for, men vet ikke helt hvordan. Frivillige organisasjoner har også ofte homogene grupper av frivillige. Hvordan kan den bli mer mangfoldig, for eksempel med tanke på kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn? Eller er det så viktig?

- Målet bør være flere frivillige, ikke et 50/50 forhold mellom menn og kvinner. Organisasjonene må finne de aktivitetene som menn vil delta på, sier FpU.

Det er ikke Unge Venstre enig i.

- Et 50/50-forhold synes jeg bør være målet, og at alle bør være godt representert. Vi har selv få medlemmer med ikke-etnisk norsk bakgrunn, så vi må selv bli flinkere, sier Hansmark.

At vi har en jobb å gjøre, er det flere partier som er enige i.

- Man må være aktiv i rekrutteringen. Organisasjonene må spørre folk som er underrepresentert, og ikke nødvendigvis er venner, naboer og en naturlig del av fellesskapet, påpeker Grønn Ungdom.

- Menn blir ikke spurt om å være besøksvenn, og kvinner blir ikke spurt om å jobbe med penger. Vi må komme oss ut av den boblen, legger Unge Høyre til.

Rode Hegstad fra Landsforbundet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) legger til at frivilligheten ofte spør folk som er lik oss selv i den rollen vi selv kan være med i. Men det er utrolig viktig å inkludere alle i en frivillig organisasjon, for man får så utrolig mye kunnskap, nettverk og ressurser.

Kun ett parti vil ikke ha frie midler

Bortsett fra FpU er det enighet i at frie midler til frivilligheten vil gi mer og bedre aktivitet.

- Man bør ha såpass stor tillit til sivilsamfunnet og at organisasjonene selv vet hva de trenger, slik at vi bør sørge for frie midler, sier Hansmark fra Unge Venstre.

FpU var også det eneste partiet som svarte nei på spørsmålet om fortsatt støtte til frivillig.no, men vil gjerne slå et slag for at organisasjoner lettere får tak over hodet.

Representanter fra ungdomspartiene samlet til menigsutveksling om frivillighet på Frivillig.no-båten under Arendalsuka.
Fra venstre Jan Halvor Endrerud fra AUF, Ola Buvik Skedsmo fra Fremskrittspartiets Ungdom, Sondre Hansmark fra Unge Venstre, Jon Machlik fra Sosialistisk Ungdom, Ole Eian fra Grønn Ungdom, Eivind Skår fra KrFU, Sandra Bruflot fra Unge Høyre, Rode Margrete Hegstad fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, ordstyrer Nancy Hertz fra Frivillighet Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring