Hopp til hovedinnholdet

Ungdom er bedre enn sitt rykte!

Publisert:
Oppdatert:

Ungdom som er med i organisert fritid og engasjerer seg i frivillige organisasjoner er også mer samfunnsengasjerte og politisk aktive. En ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor tilbakeviser myten om at ungdom ikke engasjerer seg.

Økende engasjement blant unge

Guro Ødegård, forskningsleder i NOVA, la torsdag 2. mars 2017 frem resultatene fra en ny forskningsrapport skrevet sammen med Audun Fladmoe ved Institutt for samfunnsforskning, ”Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo”. Styreleder for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Stian Seland, mener rapporten bekrefter en trend de har sett i mange år.

– Rapporten bekrefter at barne- og ungdomsorganisasjoner er skoler i demokrati, at organisasjonene rekrutterer barn med ulik sosial bakgrunn og er en god arena for å sikre integrering og å hindre utenforskap.

Rapporten viser også at ungdom i økende grad er politisk engasjert. Mens andelen voksne velgere går ned, går andelen førstegangsvelgerne opp. Flere og flere unge melder seg også inn i politiske partier. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, mener at den jevnt økende deltakelsen i frivillige organisasjoner blant ungdom lover godt for samfunnet vårt.

- At unge engasjerer seg i det som skjer rundt dem, både politisk og generelt i samfunnet er helt nødvendig for at samfunnet vårt skal fungere. Mange tror at ungdommen bare er opptatt av seg og sitt, men vi ser tvert imot at unge viser et fantastisk engasjement og har et brennende ønske om å bidra og påvirke samfunnsutviklingen, sier Slotterøy Johnsen.

Mestring og fellesskap

På Nordisk toppmøte om psykisk helse samme uke uttalte Erna Solberg at politikere må ta ansvar for å legge til rette for at flere unge deltar aktivt i samfunnet.

I 2016 bevilget regjeringen midler til et treårig prosjekt nettopp for å styrke rekrutteringen til de frivillige organisasjonene. Midlene skal fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltakelse i alle typer frivillige organisasjoner i lokalsamfunn over hele landet. Frivillighet Norge er gitt rollen som koordinator for kampanjen som har to overordnede mål; å engasjere flere over hele Norge i frivillig arbeid, samt å forebygge ensomhet gjennom å styrke sosiale bånd som knyttes gjennom deltakelse i frivillig arbeid.

For å få til dette har Frivillighet Norge utviklet Frivillig.no, en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Unge søker i dag etter informasjon på nettet, og da er det viktig at mulighetene for å engasjere seg også er tilgjengelig på de plattformene hvor ungdom er. Det er kommet over 10 000 henvendelser gjennom Frivillig.no, og 30% av disse er fra unge under 30 år.

– Det må være enkelt for den nye generasjonen å engasjere seg i frivilligheten. Frivillig.no gjør det enklere for engasjert ungdom å finne steder å bruke engasjementet sitt til det de selv ønsker å bidra med, der de selv bor, sier Slotterøy Johnsen.

Bildetekst: Veronica Frantzen (16) er engasjert leder av ungSOS Sandefjord, Ungdomsorganisasjonen til SOS-Barnebyer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring