Hopp til hovedinnholdet

Usikker fremtid for frivillig.no

Publisert:
Oppdatert:
Bent Hye

På Frivillighet Norges årsmøte svarte regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ja til å videreføre suksessen frivillig.no. Men vi har så langt ikke fått noen signaler fra regjeringen på fortsatt støtte til prosjektet.

På Frivillighet Norges årsmøte 13. juni, ga et samstemt politikerpanel sitt ja til fremtidig finansiering av rekrutteringsverktøyet Frivillig.no. I panelet satt representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV sammen med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet.

Dette utspillet ble våre 315 medlemsorganisasjoner svært glade for. Likevel har vi enda ikke fått noen lovnader om en videre langsiktig og forutsigbar finansiering av et tiltak som vi vet fungerer, bidrar til økt deltakelse og god folkehelse. Totalt bruker over 1700 organisasjoner Frivillig.no for å invitere flere nye frivillige inn i fellesskapet.

Fersk forskning: Frivillig.no har stor effekt

Følgeforskning utført av Rambøll på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluerer kampanjen så langt som en suksess. Kampanjen bidrar til økt frivillig innsats i nye og unge grupper i befolkningen.

Potensielle frivillige blir i mindre avhengige av å kjenne til andre frivillige eller organisasjoner for å finne frem til en frivillig organisasjon. Dette er særlig viktig for personer med manglende eller lite sosialt nettverk. Flere blir invitert inn gjennom økt synlighet.

Kampanjen knyttet til Frivillig.no har inspirert og gjort flere oppmerksomme på merverdiene frivillige organisasjoner representerer og lett tilgjengelige oppdrag gir flere muligheten til å få bli med, selv om de ikke kjenner noen som inviterer dem inn.

Skryt fra statsråder

Både statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande har påpekt de gode effektene denne digitale rekrutteringsløsningen gir, både for samfunnet, organisasjonene og enkeltpersoner.

– Frivillig.no må karakteriseres som en suksess for rekruttering til frivilligheten, sa Erna Solberg på Frivillighet Norges Topplederkonferanse 2018.

– Å senke terskelen for deltakelse og øke annerkjennelsen for frivillighet er viktig for at vi opprettholder en sterk og mangfoldig frivillig sektor, understreker Solberg.

Uklart om midlene videreføres

Kampanjen for fellesskap og sosial støtte har siden 2015 vært finansiert med 6 millioner kroner gjennom Helse- og omsorgsdepartementet, kapittel 714 post 21 og kapittel 714 post 70. I tillegg har vi fått 200 000 kroner i året fra Oslo kommune. Men når det gjelder 2019, er det usikkert om kampanjen får støtte.

Vi har bedt Kulturdepartementet om å utvide vår driftstøtte slik at 3 millioner kan gå til drift av Frivillig.no, og vi har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å videreføre støtten til markedsføring og tiltak i kampanjen med 3 millioner kroner i året.

Nå gjenstår det å se midler til et tiltak som profesjonaliserer, forenkler og digitaliserer frivillig sektor i statsbudsjettet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring