Hopp til hovedinnholdet

Utlysning: Andre runde av Active Citizens Fund

Publisert:
Oppdatert:
Illustrasjon med teksten "let's get bilateral" og "active citizens fund"

Andre runde av de norske EØS-midlene til sivilsamfunn i Romania, Active Citizens Fund, er nå utlyst. En del av midlene skal gå til samarbeid mellom norske og rumenske organisasjoner.

Denne runden av utlysningen har en total søknadsramme på 9 333 591 Euro, og har søknadsfrist 20. april.

Midlene skal gå til prosjekter på mellom 50 000 og 150 000 Euro innenfor fem ulike innsatsområder:

Innsatsområde 2: Civic education and engagement (bygging av kunnskap og engasjement i sivilsamfunnet)

Dette området skal styrke sivilsamfunnets kunnskap om menneskerettigheter og deltakelse i samfunnet.

Les mer om innsatsområde 2

Innsatsområde 3: Civic activism and advocacy (aktivisme og påvirkningsarbeid)

Dette området skal styrke folks demokratiske deltakelse i monitorering og politisk påvirkning på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

Les mer om innsatsområde 3

Innsatsområde 5: Strategic support for human rights and equal treatment (menneskerettigheter og likebehandling)

Dette området skal styrke de frivillige organisasjonenes rolle som vaktbikkjer og påvirkningsaktører i arbeidet med å sikre menneskerettigheter og likebehandling, i likestillingsspørsmål og i arbeidet mot kjønnsbasert vold. Det er også et mål å styrke folks bevissthet om rettigheter og kapasitet til å identifisere, rapportere om og utfordre hatprat, menneskerettighetsbrudd, institusjonelle overgrep og svakheter i regelverket og praktiseringen av dette.

Les mer om innsatsområde 5

Innsatsområde 7: Advocating for social inclusion of vulnerable groups (sosial inkludering av sårbare grupper)

Dette området skal styrke sosial rettferdighet og å bedre inkludering og myndiggjøring av svake grupper.

Les mer om innsatsområde 7

Innsatsområde 8: Development of rural interethnic communities (utvikling av multietniske lokalsamfunn)

Dette området skal bidra til utvikling av multietniske lokalsamfunn og bedring av Roma-befolkningen sin situasjon i Romania på medium lang og lang sikt.

Les mer om innsatsområde 8

Slik kan norske organisasjoner delta og få midler

Midlene til samarbeid mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner er en god mulighet for din organisasjon til å engasjere seg internasjonalt, få ny kunnskap og energi og midler til arbeidet sitt.

Det er den rumenske partneren som er ansvarlig for søknads- og rapporteringsarbeid rundt prosjektet, og den norske organisasjonen kan forvente å få utgiftene sine dekket. Det er ikke nødvendig at det er organisasjonens sentralledd som deltar i samarbeidet, men det kan også være et lokalledd eller en lokal avdeling. Send gjerne denne informasjonen videre i deres nettverk!

Informasjonsmøte for norske organisasjoner

For å informere mer om muligheten for samarbeid med rumenske frivillige organisasjoner og svare på alle spørsmål organisasjonene måtte ha, arrangerer Frivillighet Norge et digitalt informasjonsmøte på norsk torsdag 11. mars klokka 08.30-10.00. Mer informasjon om dette arrangementet kommer, men du kan melde deg på allerede i dag via denne lenken.

Matchmaking på nett

På grunn av reiserestriksjoner, vil vi arrangere digital matchmaking mellom organisasjoner som ønsker samarbeid i perioden 22.-26. mars. Mer informasjon om disse legges ut fortløpende på Frivillighet Norges hjemmesider.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring