Hopp til hovedinnholdet

Utsetter implementering av lotteriverdighet i Extrastiftelsen

Publisert:
Oppdatert:
Extra Stiftelsen logo

Kulturdepartementet har bestemt at kravet om lotteriverdighet for å motta støtte fra Extrastifteslsen skal utsettes med ett år.

I begynnelsen av 2013 ble det innført krav om lotteriverdighet for å søke midler fra Extrastiftelsen. Frivillighet Norge har siden sommeren blitt kontaktet av flere organisasjoner som har opplevd å ikke lenger være berettiget til prosjektstøtte fra Extrastiftelsen fordi de nå må søke om godkjenning som lotteriverdige. Begrunnelsen for avslag skal være at organisasjonene ikke anses som "samfunnsnyttige" og dermed ikke er lotteriverdige

Frivillighet Norge har sendt et brev til Kulturdepartementet, der vi på prinsipielt grunnlag mener at det er uheldig at kriterier som er etablert og tolket i lys av formålet med en spesifikk ordning, uten videre benyttes for deltakelse i en annen ordning med et annet formål.

I tillegg ber Frivillighet Norge Kulturdepartementet om å utfase begrepet "samfunnsnytte" og andre skjønnspregede inngangskriterier i støtteordninger som retter seg mot frivillige organisasjoner. Slike kriterier må erstattes av utvetydig og eksplisitt angivelse av hvilke organisasjonstyper og formål den enkelte ordningen er ment for.

Kulturdepartementet har nå informert Frivillighet Norge om at implementeringen av kravet om lotterverdighet for å kunne søke Extrastiftelsen er utsatt i ett år. Begrunnelsen er at departementet vil skaffe seg bedre oversikt over konsekvensene ved denne ordningen, og at organisasjoner eventuelt får mulighet til å oppfylle krav for å bli lotteriverdige.

- Det er veldig bra at Kulturdepartementet har utsatt implementeringe, men vi mener at "samfunnsnytte" ikke er noen god måte å bedømme lotteriverdighet på. Dette er tydelig når organisasjoner som Kirkens bymisjon Bodø og Funksjonshemmedes studieforbund faller utenfor, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

Les hele brevet fra Frivillighet Norge.

Her kan du laste brevet ned som pdf: Ad samfunnsnyttebegrepet i lotteriloven

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring