Hopp til hovedinnholdet

Utvalg foreslår definisjon av ideelle aktører

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av NOU
Avkommersialiseringsutvalget har overlevert sin delutredning (NOU) om forslag til definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører.

Det statlige utvalget som skal utrede den kommersielle driften av velferdstjenester (Avkommersialiseringsutvalget) har levert sin første delutredning og foreslår en juridisk definisjon av begrepet «ideelle aktører». Frivillighet Norge mener dette er en viktig nøkkel for å sikre rammebetingelsene for ideelle aktører framover.

Den 12. august 2022 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. I mandatet ble utvalget bedt om å levere en egen delutredning med forslag til definisjon av ideelle driftsformer og som viser hvordan ideelle aktører kan registreres.

Ideelle aktører på velferdsfeltet spiller en viktig rolle og skaper store verdier for samfunnet. Mange av de ideelle aktørene eies og drives av, eller har sin opprinnelse i, frivillige organisasjoner. Ideelle aktører har sosiale formål, jobber ikke for å skape profitt for aksjonærer og bidrar blant annet til mangfold, innovasjon og tillit til tjenestene.

Frivillighet Norge har i flere år påpekt behovet for en juridisk definisjon av ideelle virksomheter. Uten en klar definisjon er det vanskelig å få til gode rammebetingelser som legger til rette for vekst og utvikling.

– Jeg er glad for at et enstemmig utvalg har kommet frem til en definisjon, og håper dette får bred politisk støtte. Forslaget om en juridisk definisjon og et register for ideelle aktører er en viktig nøkkel for å sikre at politikere både nasjonalt og i kommunene får mulighet til å legge til rette for ideelle aktører i velferden framover, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Utvalgets forslag til definisjon tar utgangspunkt i at ideelle aktører:

  • Har et ideelt formål
  • Bare kan bruke et eventuelt overskudd på å realisere sitt ideelle formål
  • Har en organisasjonsform som sikrer at verdiene er bundet til det ideelle formålet ved omdanning, salg eller nedleggelse

Frivillighet Norge mener at definisjonen vil skape økt trygghet blant offentlige anskaffere om hvordan de kan bruke anskaffelsesregelverket til å avgrense anbudskonkurranser. En juridisk definisjon vil også bidra til økt forståelse for hva en ideell aktør er og hva en ideell aktør ikke er, noe som vil være et positivt bidrag til den offentlige debatten om velferdstjenestene.

Les hele utredningen: Leverte delutredning om ideelle velferdsaktører - regjeringen.no

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring