Hopp til hovedinnholdet

Utvidelse av kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett

Publisert:
Oppdatert:
Hånd som trykker på pumpen på en kaffekanne
Foto: Hedvig Kolboholen

Frivillige organisasjoner kan nå søke om kompensasjon for bortfall av inntekter til og med 31. desember 2020. Samtidig som at ordningen utvides i tid, er det bevilget ytterligere 1 milliard kroner til ordningen. Søknadsfrist er 15. januar 2021.

Endringer i forskriften:

Det er gjort noen endringer i forskriften i forbindelse med utvidelsen av ordningen. Dette er i all hovedsak utvidelser.

§1-2 Virkeområde

Det er lagt til at søknad kan sendes på vegne av organisasjoner som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Det forutsettes da at organisasjonene driver frivillig virksomhet og at deltakere og/eller eiere med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Frivillighet Norge forstår det slik at dette eksempelvis vil gjelde samvirkeforetak og eventuelle aksjeselskap som i sin helhet er eid av frivillige organisasjoner.

§2-1 Hva kan det søkes om

Her er ordlyd endret på avsnittet som omhandler muligheten til å søke kompensasjon for bortfall av inntekter tilknyttet oppdrag på andres arrangementer til: Det kan også søkes om inntektsbortfall som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andres arrangementer eller annen spesifisert aktivitet helt eller delvis er avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra offentlige myndigheter. Det presiseres altså at arrangementet en har mistet oppdrag til også må være endret på grunn av koronasituasjonen.

Det er også lagt til at det for annen spesifisert aktivitet også kan søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter, eksempelvis salg på områder hvor besøkende må kjøpe billett for å få tilgang.

§3-1 Tilskuddets størrelse

Her er det gjort endringer for å stimulere til aktivitet. Arrangementer som er helt avlyst får nå kun 50% kompensasjon fra 1. november til 31. desember 2020, mens ordninger som da delvis gjennomføres kan få inntil 70%.

Dersom arrangementet må avlyses på kort varsel på grunn av endringer i smittesituasjonen/endrede regler vil en fortsatt kunne få 70%.

§4-1 Krav til søknaden

Søknadsfrist er satt til 15. januar med løpende utbetalinger.

§5-2 Tilbakebetaling

Her er det lagt til at: Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også holde tilbake utbetalinger dersom det er uavklarte forhold knyttet il søknader etter tidligere forskrift.

Søknad og praktisk informasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader og de har også en egen spørsmål og svar-side.

Stimuleringsordning for kultur

Den nye stimuleringsordningen for kulturlivet er også åpen for organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Denne gjelder for billetterte kulturarrangement. Arrangører som oppfyller ordningens vilkår, kan få kompensert inntil 100 prosent av differansen mellom arrangementets kostnader og inntekter.

Det er ikke mulig å få støtte til samme arrangement fra begge ordninger. Les mer om stimuleringsordningen for kultur her.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring