Hopp til hovedinnholdet

Veileder for forvaltere av tilskudd til ungdomsorganisasjoner ute på høring

Publisert:
Oppdatert:
Hadiatajik

Kulturdepartementet har i samarbeid med LNU utviklet en veileder som skal sikre enklere og mer samordnet forvaltning til barne- og ungdomsorganisasjoner. Målet er mer tid til aktivitet og mindre til administrasjon.

- Vi håper at veilederen fører til at barne- og ungdomsorganisasjonene møter en enklere og mer forutsigbar stat. I dag må de forholde seg til mange ulike definisjoner av medlemsbegrepet i ulike statlige støtteordninger. Organisasjonene tvinges også ofte til betale for dyr revisjon selv på svært små bevilgninger. Dette kan bli enklere dersom departementene følger den nye veilederen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke. .

Veilederen har vært i utvikling lenge og har bakgrunn i en undersøkelse hvor alle departementene ble spurt om hvilke ordninger de hadde for barne- og ungdomsorganisasjoner, og hvilke regelverk som gjaldt. Det viste seg at det var et mylder av ulike ordninger med forskjellige regler. Frivillighet Norge arbeider for at forvaltningen overfor frivillige organisasjoner skal være så enkel som mulig. En nøkkelbrikke for å få til dette er er Frivillighetsregisteret.

- Frivillighet Norge er glad for at departementet opplyste at veilederen vil bli oppdatert så snart Frivillighetsregisteret får full funksjonalitet. Målet er at registeret skal brukes som verktøy for ytterligere forenkling, sier Birgitte Brekke.

Veilederen er i dag sendt ut på høring. Det foreslås blant annet at tilskudd under 200 000,- ikke skal medføre revisjonsplikt. Veilederen lister opp en rekke ulike kriterier som bør samordnes, og det gis et klart signal om at nye tilskuddsordninger som opprettes bør være som frie midler, og ikke prosjektstøtte.

- Frivillighet Norge ser på den nye veilederen som en pilot og forventer at det nå etableres tilsvarende veiledere for å forenkle samhandlingen med flere kategorier i frivilligheten, sier Birgitte Brekke.

Les mer på Kulturdepartementets sider.

Les forslaget til veileder her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring