Hopp til hovedinnholdet

Velkommen til den store folkehelsedagen!

Publisert:
Oppdatert:
Stianog Annestatssek HOD

20. mars inviterer vi alle til en hel dag om folkehelse. Extrastiftelsen og Frivillighet Norge er arrangører bak LEV VEL og Møteplass folkehelse som setter fokus på folkehelse, deltagelse og rekrutering.

Dagen åpnes av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Bramo (på bilde sammen med generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen). Det blir besøk fra blant annet Helsedirektoratet, Bufdir, Folkehelseinstituttet, Institutt for samfunnsforskning, NTNU, Alle med og flere frivillige organisasjoner.

Hvordan står det til med folkehelsa?

I 2019 har regjeringen varslet en ny folkehelsemelding, og det forventes at frivilligheten vies mye plass i meldingen. Men hva er egentlig folkehelse, og på hvilken måte kan frivilligheten bidra til å bedre denne? Vi løfter både akademiske og praktiske eksempler for å løfte perspektiver på folkehelse og frivillighet.

Hvordan kan frivillig innsats forebygge ensomhet og bidra til god folkehelse?

Frivillighet Norge har i perioden 2015-2018 drevet Kampanjen for økt felleskap og sosial støtte, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kampanjen har vært tett knyttet opp til rekrutteringsverktøyet Frivillig.no. Kampanjen har blitt evaluert og nå vil Frivillighet Norge deler erfaringer med økt rekruttering til frivillig sektor.

Hvilke utfordringer har vi avdekket i kampanjeperioden? Inspirerer vi nye grupper i befolkningen til å engasjere seg og skapes det et større mangfold blant de frivillige? Medfører digitale rekrutteringsmetoder at flere nye frivillige blir inkludert i organisasjonenes fellesskap?

Hvordan kan flere få delta i frivillige organisasjoner?

Hvordan kan organisasjonene klare å involvere flere? Hva er det vi ikke allerede gjør som kan gjøre at flere kan delta i fellesskapet frivillige organisasjoner utgjør? Eller hva gjør dere som andre kan lære av? Og hvordan kan det offentlige hjelpe til?

Uansett om man driver med idrett, kor eller jobber for å redde verden gjør det å være med i en frivillig organisasjon noe med deg. Det fyller hverdagen, skaper sosiale nettverk og gir kunnskap og mestring. Likevel er det mange som ikke er med på noe. Vi vil gi informasjon, inspirasjon og utfordre til erfaringsdeling og idemyldring om hvordan vi alle kan bidra til at flere kan delta i fellesskapet frivillige organisasjoner representerer.

Sted: Marmorsalen, Sentralen i Oslo

Tid: 09.00 – 15.00

LEV VEL kl. 09.00 – 11.30

Lunsj kl. 11.30

Møteplass folkehelse kl. 12.00 – 15.00

Det er gratis å delta

Meld deg på her http://eepurl.com/gbMloH

Følg med for oppdateringer på https://www.facebook.com/events/1187014574798660/

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring