Hopp til hovedinnholdet

Vellykket frokostmøte om institusjonsdrift

Publisert:
Oppdatert:

Vi ønsker ideelle aktører som en del av Norges velferdstilbud. Det var konklusjonen til både KrFs Øyvind Haabrekke og SVs Karin Andersen på Frivillighet Norges frokostmøte fredag. - Den samarbeidsavtalen ideelle aktører er i ferd med å inngå med regjeringen om kjøp av helse- og sosialtjenester, er en viktig seier for Frivillighet Norge, sier generalsekretær Birgitte Brekke.

- Velferd er ikke en vare

Karin Andersen fra SV la i sitt innlegg vekt på at ideelle aktører skal ha en plass som samarbeidspartner i den offentlige i løsningen av velferdsoppgaver. - De ideelle organisasjonene er viktige, og har en klar merverdi. Vi har en lang vei å gå når det gjelder hvordan måler vi faglighet og kvalitet. Kvalitet kan være møtet med noen på nav-kontoret og møtet med noen som er genuint interessert i oppgaven og menneskene, men dette er umulig å dokumentere. Velferd er ikke en vare som skal produseres, men en oppgave som skal gjøres, sa hun.

Også Øyvind Håbrekke fra KrF var opptatt av at velferd er mer enn det som kan måles. - Noen snakker om velferdsstaten som det offentlige, Krf betrakter de ideelle som de viktigste aktørene i velferdsstaten. De første velferdsinstitusjonene ble drevet av idealisme. Velferdsstaten er en suksesshistorie som vokste opp ved siden av det ideelle, men som ikke må overta dette området, understreket han.

Viktig seier for Frivillighet Norge

- Frivillighet Norge har siden oppstarten hatt som en del sin vedtatte politikk at vi skal arbeide for bedre rammevilkår for de frivillige non-profitbaserte aktørene på helse og velferdsfeltet, sa Birgitte Brekke på frokostmøtet. - Vi begynte å jobbe med ideelle aktørers for alvor våren 2010. Bare i løpet av 2010 måtte 17 institusjoner legge ned tilbud som følge av tapte anbudskonkurranser, dyre pensjonsordninger, ensidig prisfokus og manglende uttelling for den merverdi de ideelle aktørene representerte.

Prosessen med å utvikle en samarbeidsavtale mellom regjeringen og ideelle aktører om kjøp av helse- og sosialtjenester er nå i sluttfasen. Avtalen skal fastsette hvilke prinsipper som skal ligge til grunn når det offentlige velger å kjøpe helse- og sosialtjenester fra ideelle aktører, og vil bli et avgjørende dokument for frivilligheten.

- Dette er en viktig seier for Frivillighet Norge. Vi er glad for at regjeringen lytter og vil ta grep gjennom å etablerte en samarbeidsavtale. En slik avtale vil være et viktig middel for å sikre at ideelle aktører skal være en del av også morgendagens velferdstilbud, understrekte Brekke.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring